[Relacja] MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SIEWIERZU

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA…, CZYLI KONKURSY REGIONALNE W BIBLIOTECE

DSCN4507

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Siewierzu od lat organizuje gminne konkursy o tematyce regionalnej. Ich celem jest wzbudzenie zainteresowania wśród dzieci i młodzieży historią i współczesnością ich Małej Ojczyzny.

W dniu 11 czerwca 2015 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Siewierzu odbyły się finały dwóch konkursów. Pierwszy gminny konkurs „Dawne zawody siewierskie” skierowany był do uczniów klas szóstych szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Siewierz. Wzięły w nim udział dwuosobowe drużyny z Zespołu Szkół w Siewierzu, Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Wojkowicach Kościelnych i Żelisławicach. Uczniowie mieli za zadanie rozwiązać test i krzyżówkę na podstawie wcześniej przygotowanego dla nich materiału historycznego. Dzięki udziałowi w konkursie zdobyli wiedzę na temat poszczególnych rzemiosł, które wykonywano w Siewierzu, poznali nazwiska rzemieślników, wyposażenie warsztatów i etapy ich pracy.

 

W konkursie I miejsce zajęli: Kieras Klaudia i Machura Wiktoria (ZSP Żelisławice), II miejsce – Błach Magdalena i Skalski Michał (ZS Siewierz), III miejsce – Paciuch Mateusz              i Stuczeń Krystian (ZS Siewierz), IV miejsce – Koźlak Klaudiusz i Popielski Jakub ( ZSP Wojkowice Kościelne).

Drugi konkurs był konkursem literackim na opowiadanie i wiersz „Pogwarzmy po siewiersku” skierowanym do uczniów szkół gimnazjalnych. Zadaniem uczestników było napisanie tekstu literackiego z użyciem jak największej ilości słów z dawnego języka siewierskiego. Słownictwo młodzież czerpała z wcześniej przygotowanego dla nich materiału literackiego. Na konkurs wpłynęło 16 prac. Uczniowie wykazali się nie tylko pomysłowością w napisaniu opowiadań, ale i celnym użyciem w nich dawnego słownictwa.

DSCN4519

W kategorii wiersz I miejsca zajęła Natalia Cieślakowska za wiersz „Nie załgasz się czym innym”. W kategorii opowiadanie w grupie klas pierwszych gimnazjum: I miejsce – Kurdyk Julia (ZS Siewierz ) za opowiadanie „Na targowisku”, II miejsce – Drożdż Oliwia (ZS Siewierz) za „Psiarki”, Wyróżnienie – Madej Marceli (ZS Siewierz) za „Wraz z bitwą nie kończy się wojna”. W kategorii klas drugich gimnazjum: I miejsce ex aequo: Łabuś Małgorzata (ZS Brudzowice) za „Pomiyntom kiej my szkołę budowali” i Kucharska Sara (ZSP Wojkowice Kościelne) za „Klechdę siewierską”, II miejsce ex aequo: Mostowska Katarzyna (ZS Siewierz) za „Rajfury” i Lebiecki Michał (ZS Siewierz) za „Koń, choć gadzina, to przecie przyjaciel”, III miejsce – Kryczek Kamila (ZS Siewierz), Wyróżnienie: Machura Weronika (ZS Siewierz) za „Podziemny wehikuł” i Wędraszek Paulina (ZSP Wojkowice Kościelne) za „Życiorys dawnego Siewierza”. W kategorii klas trzecich gimnazjum: I miejsce – Szkoda Aleksandra (ZSP Wojkowice Kościelne) za „Kobiety z Piwońskich Lasów”, II miejsce ex aequo: Tomczyk Karolina (ZSP Żelisławice) za „Wszystko przez niego…” i Cieplińska Kinga (ZSP Wojkowice Kościelne) za „Rozmowa o pracę”, III miejsce – Smal Wiktoria (ZS Brudzowice) za „Władczyni czasu”, Wyróżnienie: Reda Oliwia (ZSP Wojkowice Kościelne) za „Katerina i Paweł”.

Finał gminnych konkursów w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Siewierzu zaszczycili swoją obecnością: Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś,                 Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu Joanna Krzykawska, nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu.

DSCN4611

Gościem specjalnym finału było Koło Gospodyń Wiejskich Nowa Wioska, które zaprezentowało zwyczaj plecenia wianków przekazując młodzieży wiele ciekawych informacji. Salę wypełnił śpiew nie tylko samego Koła Gospodyń Wiejskich Nowa Wioska, ale również wspólne śpiewanie z publicznością. Przedstawicielki Koła na zakończenie swojego występu obdarowały Burmistrza Zdzisława Banasia, Joannę Krzykawską, dyrektora biblioteki i bibliotekarzy uplecionymi przez siebie wiankami.

Laureaci konkursów otrzymali z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Zdzisława Banasia pamiątkowe dyplomy i nagrody w postaci albumów książkowych i czekolad. Pan Burmistrz podziękował za przygotowanie konkursów, młodzieży za udział w nich, a Przedstawicielkom Koła Gospodyń Wiejskich Nowa Wioska za występ. Podkreślił, iż Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Siewierzu zajmuje I miejsce wśród bibliotek  powiatu będzińskiego.

Konkursom towarzyszyła wystawa „Dawne siewierskie rzemiosło”, na której zostały zaprezentowane fotografie ukazujące dawnych siewierskich rzemieślników, dokumenty dotyczące poszczególnych cechów, legendy, artykuły z czasopism, książki oraz narzędzia i wyroby garncarskie, rymarskie, kowalskie, stolarskie, szewskie, kaflarskie pochodzące  z Izby Tradycji i Kultury Dawnej w Siewierzu oraz od osób prywatnych.

Dziękujemy nauczycielom za przygotowanie uczniów do konkursów: Barbarze Będkowskiej, Wioletcie Drygalak Bożenie Janas, Anecie Jąderko, Monice Kicińskiej, Agnieszce Łaszczycy, Katarzynie Redzie, Agnieszce Sularz, Jolancie Tomsi, Urszuli Warmuz. Dziękujemy Burmistrzowi Miasta i Gminy Siewierz Zdzisławowi Banasiowi za zaszczycenie swoją obecnością finału konkursów.

Mamy nadzieję, że udział młodzieży w konkursach przyczyni się do wzbudzenia zainteresowania historią Miasta i Gminy Siewierz.

Nadesłała: Jolanta Jakubczyk – MGBP w Siewierzu