[Relacja] MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BĘDZINIE

Podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Władysława Stefana Seybyły

4Kolejny raz poeci z całej Polski przyjęli zaproszenie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Władysława Stefana Sebyły. 26 czerwca, podczas uroczystego podsumowania konkursu Będzin obok lokalnych twórców gościł autorów z Warszawy, Lublina, Krakowa, Wieliczki, Nowej Huty, Raciborza, Czarnej Białostockiej, Lądka Zdrój, Chrzanowa, Trzebini, Gliwic, Mysłowic, Dąbrowy Górniczej i Sosnowca.

W gronie miłośników słowa poetyckiego, literatury i książek organizatorzy konkursu gościli także Barbarę Stelmach, reprezentującą Prezydenta Miasta Będzina, który przyjął patronat honorowy nad konkursem, Macieja Meleckiego, poetę i dyrektora Instytutu im. Rafała Wojaczka w Mikołowie, który przewodniczył tegorocznym obradom jury,
dr Justynę Trzcińską – Rosik, filologa polskiego i teoretyka literatury, reprezentanta Jarosława Pięty Posła na Sejm RP oraz Konrada Bilskiego, w którego wykonaniu uczestnicy spotkania wysłuchali m.in. utworów Andrzeja Zauchy, Mieczysława Szcześniaka, Nat King Cole’a, Michaela Buble i Franka Sinatry.

9Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Władysława Stefana Sebyły organizowany jest od 2008 roku przez bibliotekę i Urząd Miejski w Będzinie. Od 2 lat partnerem konkursu jest Towarzystwo Historyczne im. Szembeków w Warszawie oraz Instytut im. Rafała Wojaczka w Mikołowie. Celem konkursu jest popularyzacja wartości literackich dorobku Władysława Stefana Sebyły, poety okresu międzywojennego, od 2 lat patrona konkursu, zachęcanie środowisk twórczych do poszukiwań i świadomych wyborów w obszarze współczesnej poezji lirycznej oraz integracja środowiska literackiego.

11

Zestawy nadesłanych na tegoroczną edycję konkursu wierszy oceniało czteroosobowe jury. Obok Macieja Meleckiego i dr Justyny Trzcińskiej – Rosik, zaproszenie do jury przyjęła laureatka ubiegłorocznej edycji konkursu Ela Galoch oraz reprezentujący organizatorów poeta i bibliotekarz Andrzej Noga. W wyniku prac jury wyłoniono 4 laureatów nagród, w tym laureata Nagrody Głównej, którą jest dofinansowanie w wysokości 1 000 zł do wydania tomiku poetyckiego.

Nagrody rzeczowe, książki i eleganckie pióra wieczne firmy DUKE, ufundowane przez Urząd Miejski w Będzinie oraz listy gratulacyjne laureatom nagród wręczyli w imieniu Prezydenta Miasta Będzina Barbara Stelmach, Maciej Melecki, przewodniczący jury
i dyrektor biblioteki Krzysztof Malczewski.

1

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe listy gratulacyjne i drobne upominki ufundowane przez Bank BPH oddział w Będzinie. Wysłuchali nagrodzonych zestawów wierszy zaprezentowanych przez Paulinę Pidzik, zdobywczynię I miejsca oraz laureatkę Nagrody Głównej, Annę Pliszewską, której tomik zostanie wydany już jesienią. Podczas spotkania zaprezentowano także zbiór poezji Pani moich wierszy wieloletniego uczestnika konkursu, Zdzisława Moczyńskiego.

Nadesłała: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Będzinie