[Relacja] POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH

SAMSUNG CAMERA PICTURES „Biblioteki publiczne i szkolne u sąsiadów za miedzą” – 26 czerwca 2015 r.

W ramach II Giełdy współpracy bibliotek publicznych i szkolnych Powiatowa Biblioteka Publiczna w Gliwicach z siedzibą w Pyskowicach zorganizowała  26 czerwca wyjazd seminaryjny do bibliotek Śląska Cieszyńskiego pn. „Biblioteki publiczne i szkolne u sąsiadów za miedzą”. W ramach tego seminarium grupa bibliotekarzy z bibliotek publicznych i szkolnych naszego powiatu i bibliotek zaprzyjaźnionych w liczbie 24 bibliotekarzy miała okazję do odwiedzenia w Republice Czeskiej Biblioteki Regionalnej w Karwinie (Regionalni Knihovna Karvina) i jej Oddziału Literatury Polskiej, Biblioteki Szkoły Podstawowej w Karwinie (ZakladniSkolaMendelova), Miejskiej Biblioteki w Trzińcu(Knihovna Trinec) i po stronie polskiej – Biblioteki Miejskiej w Cieszynie.

Ponieważ wśród krajów europejskich to Czesi wiodą prym jeśli chodzi o poziom czytelnictwa, zdecydowaliśmy się na wyjazd do „sąsiadów za miedzą”, by naocznie móc przyjrzeć się metodom ich pracy, dzięki którym mają imponujące wyniki czytelnicze.

Jeśli chodzi o odwiedzane biblioteki publiczne, to wszystkie one mają wspaniałe warunki do pracy. Przy wsparciu swoich organizatorów umiejętnie wykorzystały fundusze europejskie, tworząc gmachy biblioteczne na miarę XXI wieku. Duże przestrzenie  zostały funkcjonalnie zagospodarowane. Wyposażenie w meble, sprzęt biblioteczny i sprzęt informatyczny dostosowany do  potrzeb poszczególnych działów i agend, zachęcają potencjalnych czytelników do odwiedzania tych bibliotek. Można do nich przyjść nie tylko po to, by wypożyczyć książkę drukowaną czy inny jej nośnik, ale także uczestniczyć w różnego rodzaju formach organizacji wolnego czasu, oferowanych w obiektach: w koncertach, wykładach, spotkaniach autorskich. Można mile spędzić czas w kawiarniach literackich, korzystać ze stanowisk internetowych. Można otrzymać wszelką informację, nie tylko z zakresu spraw bibliotecznych, ale także dotyczących wydarzeń kulturalnych, turystycznych i obywatelskich. Bardzo poważnie kierownictwa bibliotek traktują działalność promującą wszystkie przedsięwzięcia organizowane w bibliotekach. Na szczególną jednak uwagę zasługują oddziały dla dzieci i młodzieży w tych książnicach. Pomieszczenia te są z wielkim pietyzmem i znawstwem zaadaptowane dla ich potrzeb. Mają miejsca do pracy, odpoczynku, zabawy.

Z wielkim zainteresowaniem słuchaliśmy wystąpienia dyrektora Szkoły Podstawowej w Karwinie. Okazało się bowiem, że w tej szkole nie ma biblioteki szkolnej w naszym rozumieniu. Nauczyciele, w ramach specjalnego Programu Rozwoju Czytelnictwa o nazwie „Spirala”, ukierunkowanego na rozwój umiejętności czytelniczych wśród uczniów i ściśle skorelowanego z innymi programami realizowanymi w szkole, sami zaopatrują dzieci w książki. We wszystkich klasach na czytanie książek jest poświęcana godzina tygodniowo. Każda klasa ma własną biblioteczkę z książkami dostosowanymi do danej kategorii wiekowej. Każdy z uczniów czyta książkę wybraną przez siebie. Jest też czas na dyskusję o przeczytanych książkach. Jest też stała w tym zakresie  współpraca grona pedagogicznego z miejscową biblioteką publiczną.

Seminarium zakończyliśmy w Bibliotece Publicznej w Cieszynie w jej nowej odsłonie, bowiem ze środków uzyskanych z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Infrastruktura bibliotek) wyremontowała i wyposażyła swoją siedzibę.

Wracaliśmy do domu pełni pozytywnych wrażeń i przemyśleń. We wszystkich odwiedzanych bibliotekach byliśmy serdecznie i z wielką gościnnością przyjmowani. Rewanż więc jest konieczny. Może poprzez organizację u nas wspólnej polsko – czeskiej konferencji metodycznej z zakresu upowszechniania czytelnictwa…

Krystyna Wołoch

SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES