[Relacja] MIEJSKO-POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PSZCZYNIE

Eko-wakacje w Bibliotece – druga edycja za nami

dzien1a_stajnieGrupka 12 dzieci do IV klasy szkoły podstawowej z powiatu i dalszych miejscowości regionu w dniach od 20 do 31 lipca wzięła udział w drugiej edycji zajęć edukacyjnych „Eko-wakacje w Bibliotece”. Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie w tegorocznym harmonogramie zapewniła uczestnikom moc wrażeń.
W ciągu 10 spotkań dzieci uczestniczyły w zarówno w Bibliotece jak i w terenie. Każde zajęcia dotyczyły innej proekologicznej tematyki, w czasie których prowadzącymi były Bibliotekarki jak i ciekawi goście, wśród których znaleźli się pszczelarz, nauczyciele ze szkół powiatu jak i Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej.

dzien1a_stajnie_c

Mimo tytułu „Eko-wakacje w Bibliotece”, poszczególne spotkania odbywały się w murach Centrali przy ulicy Piastowskiej 1 a ponadto w Muzeum Zamkowym w Pszczynie – Stajniach Książęcych, Zagrodzie Żubrów, Skansenie Zagroda Wsi Pszczyńskiej oraz pszczyńskim parku.

dzien1a_stajnie_b dzien2_tablety_a dzien7_skansen_c

W trakcie zajęć poznawaliśmy różne sposoby ochrony otaczającego nas środowiska, a przede wszystkim dawaliśmy drugie życie zużytym pudełkom, gazetom, wytłoczkom z jajek i innym materiałom dawno już zużytym w naszych gospodarstwach domowych. Dzięki nim nasi podopieczni stworzyli przepiękne recyklingowe dzieła sztuki.

dzien6_kwiaty_b

Serdecznie dziękujemy dzieciom za zaangażowanie i uczestnictwo w zajęciach a prowadzącym za niezmiernie ciekawe zajęcia dla naszych podopiecznych: pani Karolinie Zioło z ZSP nr 10 w Piasku, paniom Marii Bartas i Katarzynie Pławeckiej z Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej, panu Tomaszowi Waloszkowi – prezesowi Powiatowego Koła Pszczelarzy w Pszczynie, pani Magdalenie Wrzoł i Muzeum Zamkowemu w Pszczynie – Stajniom Książęcym, Zagrodzie Żubrów oraz redakcji Głosu Pszczyńskiego za umożliwienie dzieciom bezpłatnego wstępu do Skansenu Zagroda Wsi Pszczyńskiej.

dzien9_wachlarze-bNadesłała: Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie