zdjęcie

[Relacja] KSIĄŻNICA BESKIDZKA W BIELSKU-BIAŁEJ

Dzień regionalny: „Jesteśmy z Podbeskidzia”

zdjęcieW dniach 11-12 lutego 2016 r. w Szkole Podstawowej 27 im. Janusza Kusocińskiego w Bielsku-Białej odbył się dzień regionalny pt.: „Jesteśmy z Podbeskidzia”, podczas którego bibliotekarze Centrum Wiedzy o Regionie Książnicy Beskidzkiej prowadzili zajęcia tematyczne dotyczące tradycji i wierzeń ludowych regionu Beskidów. Łącznie odbyło się 10 regionalnych lekcji tematycznych dla 206 uczniów z klas pierwszych, drugich i trzecich.

Tematy lekcji przedstawiały się następująco:

– „Każda chata ma swego skrzata”, czyli ubożęta i inne straszki naszych przodków,

– Obrzędowość górali beskidzkich,

– W babcinej izbie – czyli o tym jak dawniej w domu bywało.

Podczas wszystkich zajęć zaprezentowane zostały liczne eksponaty i książki ze zbiorów Książnicy Beskidzkiej związane z regionalizmem i folklorem Podbeskidzia. Uczniowie wzięli też udział w przygotowanych zabawach. Wykonali pracę plastyczną przedstawiającą skrzata, który zamieszkiwał i pomagał naszym przodkom w pracach domowych, gospodarskich. Nosił on nazwę ubożęcia. Poznali też inne strachy i straszki, które według przesądów i wierzeń dawnych mieszkańców naszego regionu miały uprzykrzać życie gospodarzom.

zajęcia

Dzieci zainteresowała opowieść o domu, wokół którego skupiało się życie rodziny
i mieszkańców beskidzkich wsi. Uczniowie poznali symbole domowego ogniska: stół, chleb, ogień, próg, domowe i rodzinne pamiątki, obrazy religijne – symbole, stanowiące święte obszary w dawnym domu. W ciekawy sposób interpretowali przytoczone przysłowia i porzekadła: Czym chata bogata tym rada; Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej; Gość w dom, Bóg w dom; Mówił święty Toma, że najlepiej doma; Chałupka, choć ciasna, ale własna.

Wierzenia, zabobony i obrzędy odprawiane niegdyś dla zapewnienia sobie szczęścia
i domowego bogactwa uzupełniły wiedzę uczniów na temat życia i zwyczajów naszych przodków.

Wizyta w szkole stała się okazją do zaprezentowania strojów regionalnych na przykładach lalek, a także makiety przekrojowej wiejskiej chałupy. Nie zabrakło też fotogramów ilustrujących nasze miasto Bielsko.

Lekcje spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem ze strony uczestniczących w nich uczniów i nauczycieli szkoły, wzbogacając wiedzę o tradycjach regionu Beskidów.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w warsztatach regionalnych oraz zachęcamy do pogłębiania wiedzy i historii na temat Podbeskidzia, bo kultura regionu jest tym, co czyni nas wyjątkowymi i kształtuje naszą tożsamość.

Nadesłali: bibliotekarze Działu IB i Zbiorów Regionalnych Książnicy Beskidzkiej