[Relacja] KSIĄŻNICA BESKIDZKA

Bibliotekarze z wizytą w Karwinie

IMG_2860
W dniu 06 listopada b.r.  wraz z grupą bibliotekarzy powiatu bielskiego i Książnicy Beskidzkiej wybraliśmy się do Karwiny. W tym niewielkim, liczącym ok. 66 tysięcy mieszkańców czeskim miasteczku, odwiedziliśmy gruntownie zrekonstruowaną siedzibę Biblioteki Regionalnej, która pełni funkcję centralnej biblioteki publicznej Zaolzia.

Dyrektor biblioteki, pani Halina Molin, zapoznała nas z historią i strukturą organizacyjną placówki, etapami modernizacji oraz obecną działalnością. Biblioteka dysponuje rozbudowaną siecią filii w pełni skomputeryzowaną. Za pośrednictwem wspólnego portalu bibliotecznego i systemu wypożyczeń międzybibliotecznych rozwija się wzajemna komunikacja informacyjna między placówkami.
Księgozbiór biblioteki centralnej to ponad 61 tysięcy książek i około 300 tytułów czasopism na bieżąco uzupełnianych o nowości wydawnicze. Dużym ułatwieniem dla czytelników są, zainstalowane w każdym dziale udostępniana, urządzenia umożliwiające samodzielny zwrot i wypożyczenie książek oraz multimediów (self-check).
Na uwagę zasługuje  nowy Oddział dla dzieci, w obrębie którego znalazła się wypożyczalnia książek ze stanowiskami komputerowymi dla czytelników, „kącik malucha”, w którym można podziwiać wystawę prac najmłodszych oraz wyodrębnione pomieszczenie do zajęć z dziećmi. Wyposażenie i aranżacja wnętrz jest nowoczesna, a zarazem sprawia wrażenie bardzo przytulnej.  Nowoczesny, multimedialny budynek w obrębie którego znajduje się salka kinowa, sala multimedialna  i  salonik literacki z całą pewnością łamie stereotyp postrzegania biblioteki, jako miejsca służącego tylko do wypożyczania książek. Organizowanych jest szereg imprez kulturalno-edukacyjnych, m.in.: lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, wieczory literackie i koncerty kameralne.
W swojej strukturze Biblioteka posiada Centrum Literatury Polskiej , Centrum Muzyki i Sztuki oraz Galerię pod Wieżą – utworzoną w obrębie  Centrum Informacji Miejskiej. Agendy te usytuowane są w rynku starego miasta Frysztat-Karwina.

IMG_2858
Regionalna Biblioteka jest laureatka licznych, prestiżowych nagród, m.in.: w 2000 r. w Helsinkach otrzymała nagrodę za wybitną działalność w zakresie promocji literatury i czytania; 2011 r. – zdobyła główną nagrodę w konkursie Budowa Region Morawsko Śląski 2010 w kategorii obiektów społecznych oraz nagroda Ministerstwa Kultury – tytuł „Biblioteka Roku 2011” ; 2012 r. – nagroda za najciekawszy projekt wspierany przez UE w regionie morawsko-śląskim, a w roku 2013 – nagroda miasta Karwina za innowacyjne podejście do nowych technologii i usług dla czytelników niepełnosprawnych.
Niewątpliwie wizyta w Karwinie była dla nas  cennym doświadczeniem, dała możliwość wymiany opinii, pomysłów i poglądów w środowisku bibliotekarskim.
Nadesłała: Ewa Sałaczak, Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej