[Konferencja] BIBLIOTEKA WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANITAS W SOSNOWCU

Konferencja dla bibliotekarzy

humanitasBiblioteka Wyższej Szkoły Humanitas oraz Oficyna Wydawnicza „Humanitas” zapraszają na I Ogólnopolski Kongres Biblioteczno-Wydawniczy. Odbędzie się on w dniach 4-5 kwietnia 2017 r. w budynku Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.Kongres skierowany jest do trzech grup odbiorców: bibliotekarzy, pracowników wydawnictw naukowych i członków redakcji czasopism naukowych. Dla każdej z grup przygotowane zostaną dedykowane panele tematyczne. Bibliotekarze będą mieli okazję zapoznać się z nowoczesnymi źródłami informacji w postaci bibliotek elektronicznych i specjalistycznych systemów informacyjnych. Wydawcy dowiedzą się jakie nowoczesne narzędzia informatyczne mogą wykorzystać w swojej pracy oraz jak skutecznie promować i sprzedawać publikacje naukowe w środowisku elektronicznym. Z kolei członkom redakcji czasopism naukowych zaprezentowane zostaną rozwiązania z zakresu systemów zarządzania czasopismami, a także zagadnienia związane z e-czasopismami.

Wszelkie informacje nt. Kongresu znajdują się na stronie http://www.humanitas.edu.pl/Kongres_Biblioteczno_Wydawniczy.

Udział w Kongresie jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 22 marca 2017 r. za pośrednictwem Formularza on-line >

Nadesłała: Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu