wystawa

[Relacja] MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W OGRODZIEŃCU

Wystawa w bibliotece w Ogrodzieńcu

wystawa20 października 2017 roku w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Ogrodzieńcu odbyła się wystawa prac dendrologicznych pana Janusza Bargieły z Poręby, absolwenta Politechniki Częstochowskiej na Wydziale Budowy Maszyn.

Artysta opowiedział zebranym o historii swojej twórczości. Uczestnicy wystawy mieli okazję posłuchać interesującej przemowy dotyczącej leśnej przyrody, a także poznać odpowiedzi na swoje pytania. W przyjaznej atmosferze licznie zebrani goście toczyli rozmowy i snuli refleksje dotyczące przedstawionych im prac.

zajęcia

W dniach 22 i 27 października 2017r. bibliotekę odwiedzili uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu. Dzieci uczestniczyły w spotkaniu z panem Januszem Bargiełą. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali fascynujących opowieści o drzewach, lasach i żyjących w nich zwierzętach. Była to ciekawa lekcja przypominająca o potrzebie ochrony leśnej przyrody i korzystania z jej zasobów. Dzieci wykazały się sporą wiedzą na temat przyrody. Spotkanie upłynęło w przyjemnej atmosferze. Uczniowie obejrzeli także wystawę prac dendrologicznych pana Janusza Bargieły.  spotkanie

Nadesłała: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ogrodzieńcu