[Zapowiedź] KONFERENCJA ONLINE DLA BIBLIOTEKARZY

Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie oraz Oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Częstochowie zapraszają do udziału w XIX Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Katowicach, konferencji online dla bibliotekarzy, w dn. 18 kwietnia 2024 (czwartek) w godz. 9.30 – 15.30.

Forum jest okazją do przedstawienia aktualności z nastepujących tematów: narzędzie informacyjne i przestrzenie cyfrowe w pracy bibliotekarza, zarządzanie informacją cyfrową w bibliotece, urządzenia mobilne w bibliotece, interaktywne narzędzia w pracy bibliotekarza, zmiany w funkcjonowaniu bibliotek, biblioteka w środowisku lokalnym, promocja działań biblioteki oraz specyfika działalności bibliotek naukowych, publicznych, pedagogicznych i szkolnych.

Celem forum jest promocja działalności bibliotek, zwrócenie uwagi na istotne funkcje biblioteki, integracja środowiska bibliotekarzy oraz wymiana doświadczeń zawodowych.

Do uczestnictwa w wydarzeniu organizatorzy zapraszają: nauczycieli bibliotekarzy, bibliotekarzy bibliotek publicznych, naukowych, specjalistycznych i kościelnych oraz osoby związane z czytelnictwem i książką, dyrektorów bibliotek i szkół, przedstawicieli organów prowadzących szkoły i biblioteki, przedstawicieli związków zawodowych i stowarzyszeń bibliotekarskich, gości, media.

Zgłoszenia wystąpień i informacje można znaleźć na stronie: http://vforumbibliotekarzy.blogspot.com/

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Śląski Kurator Oświaty i Prezydent Miasta Częstochowa. Współorganizatorami są: Biblioteka Regionalna w Karwinie (Republika Czeska), Instytut Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Okręgowa Sekcja Bibliotekarska Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach; Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie; Zarząd Okręgu Śląskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Katowicach. Patronat medialny: „Głos Nauczycielski”, „Poradnik Bibliotekarza”, “Biblioteka w Szkole”, „Ogniskowiec”. Wydarzenie programu eTwinning.

Przesłane: Renata Sowada