[Zapowiedź] Debata dla bibliotekarzy z cyklu „Przystanek Europa 2024”

Centrum Dokumentacji Europejskiej Biblioteki Śląskiej w Katowicach oraz eksperci Team Europe Direct zapraszają na debatę z cyklu „Przystanek Europa 2024”, która odbędzie się 20 maja 2024 r. o godz. 11.00 w Sali Benedyktynka.

Wydarzenie stanowi część obchodów związanych z 20. rocznicą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Debaty europejskie w ramach projektu „Przystanek Europa 2024″ mają na celu stworzenie przestrzeni do refleksji i dyskusji na temat głównych wyzwań związanych z procesem integracji europejskiej oraz promocji programów i sieci informacyjnych Unii Europejskiej.

Debata w Bibliotece Śląskiej w Katowicach skierowana do bibliotekarzy dotyczyć będzie tematu „Zielona Europa – wyzwania wynikające z założeń koncepcji sustainable developement”. W roli ekspertów Team Europe Direct wystąpią prof. dr hab. Piotr Skubała z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Paweł Brusiło z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wydarzenie moderować będzie dr Marta Pachocka ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Zapisy przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy: http://tiny.pl/d95b3

„Przystanek Europa 2024” jest elementem wzmacniającym edukację obywatelską. Realizowany jest we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce i łączy sieci informacyjne KE, tj. Centra Dokumentacji Europejskiej  oraz Team Europe Direct. Przedsięwzięcie koordynują Centrum Dokumentacji Europejskiej UMCS w Lublinie i Centrum Dokumentacji Europejskiej UAM w Poznaniu.

Debaty w ramach projektu odbywają się w następujących miastach: Białystok, Wrocław, Katowice, Olsztyn, Lublin, Zamość, Poznań.

Więcej informacji dot. „Przystanku Europa 2024”:  https://tiny.pl/d9znq

Zasady rozpowszechniania wizerunku uczestników wydarzeń odbywających się w Bibliotece Śląskiej