[Relacja] KSIĄŻNICA BESKIDZKA W BIELSKU-BIAŁEJ

Książka i zwierzę – nie tylko na papierze

PIESW ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Partnerstwo dla  książki, Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej otrzymała dofinansowanie na realizację zadania „Książka i zwierzę – nie tylko na papierze”.  Głównym założeniem projektu była promocja literatury poruszającej tematykę zwierząt w jej wszystkich formatach oraz uwrażliwienie dzieci, młodzieży i osób starszych na potrzeby i problemy zwierząt, rozbudzenie empatii, szacunku i poczucia odpowiedzialności za ich los. Zajęcia odbywały się w Dziale Udostępniania Zbiorów dla Dzieci przy ul. Juliusza Słowackiego 17a oraz w Bibliosferze – Filii Książnicy Beskidzkiej na Osiedlu Złote Łany. Partnerami działań było Stowarzyszenie humanitarno-ekologiczne „Dla Braci Mniejszych” w Bielsku-Białej oraz Fundacja Aktywności Społecznej Złote Łany.

ZAJĘCIA

Dzięki bardzo bogatej ofercie działań, zajęcia i spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem. Udowodniliśmy, że książka jest dobrym pretekstem i zarazem bodźcem do dalszej  zabawy. Ukazaliśmy bibliotekę jako instytucję, gdzie można nie tylko wypożyczać książki, ale także jako miejsce, gdzie można  spotkać ciekawych ludzi, spędzić czas wolny w sposób kreatywny i pogłębić swoją wiedzę . Wszystkim zajęciom oprócz promocji  książek i biblioteki przyświecał równorzędny cel – rozbudzenie empatii i poczucia odpowiedzialności za los zwierząt. Cel ten został  z całą pewnością osiągnięty.

Dzieci zachęcane po sięganie do książek o zwierzętach, chętnie wracają po kolejne części. Szukają  ponadto ciekawostek i praktycznych porad na temat opieki nad zwierzętami. W ramach zadania zorganizowaliśmy różnorodne zajęcia, m.in.:

  • akcję zwierzokreację czyli warsztaty edukacyjno-literacko-plastyczne prowadzone w oparciu o literaturę poświęconą zwierzętom. Poprzez zastosowanie różnych technik i form prac plastycznych przyczyniliśmy się  do rozwoju zdolności manualnych u dzieci, pobudzając ich wyobraźnię i kreatywność;
  • zwierzaki przytulaki czyli warsztaty kreatywnego szycia zabawek  z materiałów recyklingowych dały możliwość rozwinięcia  zdolności manualnych u uczestników i ich poczucia estetyki. Wzbogaciły wiedzę na temat wykorzystania surowców wtórnych, a  tym samym przyczyniły się do zwiększenia odpowiedzialności za nasz ekosystem i za środowisko, w którym żyją zwierzęta i ludzie.

Lego-zwierzaki czyli warsztaty robotyki. Uczestnicy warsztatów stworzyli z klocków LEGO ruchome, interaktywne postacie zwierząt: pszczółki oraz kijanki. Dzieci miały  możliwość „zostać ukąszone” przez kobrę – LEGOrobota. Dla wszystkich uczestników zajęcia te były innowacyjne. Uczestnicy „tchnęli życie” w budowane przez siebie modele. Do budowy modeli wykorzystano zestawy LEGO WeDo.  Zaprezentowane po spotkaniu książki dotyczące budowy różnych modeli z klocków LEGO wypożyczone zostały natychmiast.
plakat Nie sposób wymienić wszystkich atrakcji, które udało się nam zorganizować dzięki dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na uwagę zasługują Zwierzo-gry czyli tworzenie gier planszowych, Escape room w „Księdze dżungli”, piknik i happening z różnorakimi animacjami, spotkania autorskie z Dorotą Sumińską, Andrzejem Kruszewiczem czy Renatą Piątkowską.  Zaznaczyć należy wkład partnerów akcji. Postawa wolontariuszy ze Stowarzyszenia „Dla Braci Mniejszych” jest godna pochwały i naśladowania. Przegląd działań można podejrzeć na blogu  prowadzonym przez Dział Udostępniania Zbiorów dla Dzieci www.dzieci.ksiaznica.bielsko.pl  Całoroczna organizacja edukacji pro-zwierzęcej, powiększyła grono empatycznych „pomagaczy”, kształtując umysły i serca dzieci od najmłodszych lat, aby były  wrażliwe na cierpienie, ból, głód, strach, bezdomność, odczuwane zarówno przez ludzi jak i zwierzęta.

Nadesłała: Sabina Konior, Książnica Beskidzka