[Zapowiedzi] MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JAWORZNIE

Wokół „Złotego Pióra”. Festiwal twórczości młodych ludzi

 PLAKATOgólnopolski Międzyszkolny Konkurs Literacki o „Złote Pióro Prezydenta Jaworzna”, którego jesteśmy organizatorami od dwóch dekad, wrósł w kalendarz imprez Miasta, z okazji Dni Jaworzna. Stał się również rozpoznawalny w kręgu miłośników sztuki literackiej. Każdego roku bierze w nim udział kilkuset młodych adeptów literatury, często z odległych zakątków Polski, a zdarza się także, że spoza granic naszego kraju. Z tego względu, pragniemy nadać tegorocznej edycji, wyjątkowy charakter i w sposób szczególny zadbać o jej oprawę. Jednym z naszych pomysłów na uświetnienie rocznicowych uroczystości, związanych z 20. jubileuszową edycją, są prezentacje uzdolnionych dzieci i młodzieży, zaplanowane w przeddzień Gali Finałowej, 16 czerwca br. od godz. 10.00 do 13.00.

Przez stworzenie sceny dla pokazów tanecznych, wokalnych i teatralnych, pragniemy nawiązać do pierwotnej idei inicjatywy, zawierającej się także w nazwie Szukamy Młodych Talentów, towarzyszącej przedsięwzięciu w pierwszych latach.

Wśród wykonawców zobaczymy uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz grupy wokalne i teatralne, działające przy Młodzieżowym Domu Kultury w Jaworznie.

Jesteśmy przekonani, że tworząc przestrzeń do kreatywnych działań, prezentujących niezwykłe, młode talenty, przyczyniamy się do integracji różnych środowisk twórczych, wspieramy rozwój młodych ludzi, uczymy wrażliwości na sztukę i wspomagamy nabywanie przez nich umiejętności odnajdywania się w nieprzebranych formach artystycznego wyrazu.