[Zapowiedź] GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PAWŁOWICACH

Spotkanie z Cezarym Buszmanem

plakat4 listopada 2016 r. o godz. 18:00 w GBP Pawłowice odbędzie się wieczór poetycko-muzyczny ze znanym poetą Cezarym Buszmanem, podczas spotkania będzie możliwość zakupienia tomów poezji p. Buszmana.
Cezary Buszman: Poeta, autor piosenek; fotografik i podróżnik. Jego twórczość zyskała duże uznanie zarówno polonijnych elit intelektualnych, jak i szerokiego grona miłośników poezji, a wiersze poety ukazywały się cyklicznie w Coolturze – Tygodniku Polskim w UK. Twórczość poety wskrzeszająca najlepsze tradycje polskiej poezji klasycznej, stała się przedmiotem prac maturalnych i dyplomowych.