[Zapowiedź] BIBLIOTEKA ŚLĄSKA W KATOWICACH

Z cyklu Wszechnica – „Wyjątkowe Liceum Polonijne dla młodzieży ze Wschodu”

plakatPolska Akademia Umiejętności – Stacja Naukowa w Katowicach i Biblioteka Śląska zapraszają na spotkanie z cyklu Wszechnica w dniu 24 stycznia 2017 r.  o godz. 17:00. Spotkanie „Wyjątkowe Liceum Polonijne dla młodzieży ze Wschodu” poprowadzą dr hab. Zygmunt Woźniczka i Ewa Petrykiewicz, dyrektor Liceum Polonijnego Kolegium św. Stanisława Kostki w Warszawie.W 1920 r., po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, duża grupa młodzieży z Kresów przybyła do Warszawy, żeby rozpocząć naukę w Gimnazjum i Liceum Męskim św. Stanisława Kostki. Przedwojenną szkołę założył hrabia Zygmunt Wielopolski w 1908 r. i uzyskał zgodę władz carskich na nauczanie w języku polskim. W szkole uczyli się przede wszystkim synowie rodzin ziemiańskich i arystokratycznych, ale przyjmowano też zdolnych, pracowitych uczniów z rodzin mieszczańskich i chłopskich, a ich naukę opłacali rodzice zamożnych uczniów w ramach mecenatu szkolnego.

Przedwojenna szkoła wykształciła wielu światłych, zasłużonych dla Polski obywateli. Byli wśród nich m.in.: poeta Stanisław Baliński, Witold Gombrowicz, panowie Adam i Tomasz Strzemboszowie, wielu późniejszych inżynierów, prawników, lekarzy, przemysłowców, żołnierzy… Po 80 latach, w 2003 r., po raz drugi do Liceum, które odziedziczyło tradycje po przedwojennej szkole, przybyła 20-osobowa grupa młodzieży polskiej z Białorusi i Ukrainy. Obecnie w szkole uczy się ok. 120 uczniów z polskimi korzeniami z Armenii, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Mołdawii, Rosji, Ukrainy i Uzbekistanu.

Pradziadkowie i dziadkowie tych uczniów nie powrócą już do Polski, ale ich wnuki i prawnuki, uczące się w Polsce, to spełnienie marzeń naszych rodaków i rzeczywista szansa na bardzo konkretną pomoc dla ich rodzin. By wspierać działalność szkoły i kształcenie tych młodych, utalentowanych Polaków, nauczyciele i dyrekcja szkoły powołali Fundację „Dla Polonii”, której celem jest wspieranie rozwoju Liceum – gromadzenie środków na wyżywienie i utrzymanie w internacie uczniów w ramach akcji „Witajcie w Domu”.

Spotkaniu towarzyszyć będą koncert oraz promocja płyty z utworami w wykonaniu młodzieży polskiego pochodzenia ze Wschodu.