dekoracje

[Relacja] KSIĄŻNICA BESKIDZKA W BIELSKU-BIAŁEJ

Dzień Regionalny – „NaszeMiasto.pl”

DEKORACJAW dniu 9 marca 2017 pracownicy Działu Informacyjno-Bibliograficznego Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej, wzięli udział w zorganizowanym przez nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej nr 27 im. Janusza Kusocińskiego w Bielsku-Białej Dniu Regionalnym „NaszeMiasto.pl”. Uczniowie klas 1–3 uczestniczyli w następujących regionalnych lekcjach tematycznych:

  • Co się kryje za nazwami? Wokół nazw miejscowości i szczytów górskich Beskidów,
  • Gdy świat się budzi do życia… Wiosna w tradycji górali beskidzkich,
  • W babcinej izbie, czyli o tym jak dawniej w domy bywało.

W trakcie zajęć, „Gdy świat się budzi do życia… Wiosna w tradycji górali beskidzkich”, uczniowie mieli okazję zapoznać się z tradycjami i obrzędami wiosennymi, wierzeniami dotyczącymi oczekiwania na zmianę pór roku oraz tradycjami wielkanocnymi. Dzięki prezentowanym przykładom beskidzkich obrzędów
i wierzeń, uczestnicy uświadomili sobie znaczenie tradycji w życiu człowieka. Podczas spotkania wykonano także kukiełkę bociana – symbol wiosny. Uczestnicy obejrzeli również dawne świąteczne karty pocztowe, wielkanocne pisanki oraz świąteczne ozdoby.

dekoracje

Druga z prezentowanych lekcji regionalnych na wybranych przykładach wyjaśniała pochodzenie nazw miejscowości i górskich szczytów Beskidów, które choć słyszane na co dzień, nie są jednak bliżej znane i rozumiane. Dopełnienie zajęć stanowiła prezentacja zbiorów regionalnych Książnicy Beskidzkiej – albumów i książek związanych
z miejscowościami regionu bielskiego oraz beskidzkimi schroniskami górskimi, pocztówek i odznak przewodników beskidzkich. Przypomniano również zasady zachowania się w górach.

Uczniowie z klas młodszych z zainteresowaniem wysłuchali opowieści o tym jak dawniej w domu bywało, dowiedzieli się jak wyglądała „babcina” izba i co składało się na wystrój wiejskiej chaty. Dzieci poznały symbole domowego ogniska, pośród których honorowe miejsce zajmował stół pełniący rolę domowego ołtarza. Chleb, ogień, próg domu, rodzinne pamiątki, stanowiły w tradycji domowej miejsce szczególne.

Dzieci najbardziej ucieszyła wiadomość, iż domy dobrych ludzi zamieszkują do dziś dobrotliwe duszki i skrzaty, które za strawę i miłe traktowanie potrafią odwdzięczyć się pomocą w domowych zajęciach. W trakcie spotkania dowiedziały się również, że szczęście domownikom zapewniała podkowa znaleziona na polnej drodze, czy gniazdo bocianie uwite na kominie lub na dachu domu, gdyż wierzono, że Pod bocianim gniazdem szczęście mieszka. Dzieci interpretowały przytoczone przysłowia i porzekadła ludowe. Rekwizyty przywołały klimat dawnych dni i przeniosły słuchaczy w odległe czasy.

W Dniu Regionalnym wzięło udział 248 uczniów i nauczycieli klas 1–3, przeprowadzono 10 regionalnych lekcji tematycznych. Zarówno dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, jak i ich rodzice włożyli wiele pracy w przygotowanie Dnia Regionalnego. Zaprezentowano stroje ludowe i sportowe regionu, udekorowano klasy, przygotowano wystawy i wystawki nt. Bielska-Białej, a także regionalne przysmaki, których każdy mógł spróbować.

Dzień Regionalny „NaszeMiasto.pl” stał się okazją do bliższego poznania miasta
i regionu, a uczniowie i nauczyciele aktywnie i chętnie uczestniczyli we wszystkich przygotowanych działaniach.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i zachęcamy do dalszego pogłębiania wiedzy
o naszym mieście i regionie, a także do poznawania i pielęgnowania w życiu codziennym beskidzkich obrzędów i tradycji.

Nadesłała: Książnica Beskidzka