będzin

[Zapowiedź] MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BĘDZINIE

XIII FORUM BIBLIOTEKARZY SAMORZĄDOWYCH POWIATU BĘDZIŃSKIEGO

będzinBiblioteka -skarbnica wiedzy o regionie” to przedmiot tegorocznego Forum Bibliotekarzy Samorządowych Powiatu Będzińskiego, które odbędzie się
12 października w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Będzinie.

Organizowane przez bibliotekę od 13 lat Forum, nad którym patronat honorowy objął Prezydent Miasta Będzina Łukasz Komoniewski, jest inicjatywą wspierającą pracę współczesnych bibliotek. Służy wymianie doświadczeń zawodowych oraz integracji środowiska bibliotekarskiego, które możliwe są do realizacji dzięki różnorodności bibliotekarzy reprezentujących różne typy bibliotek od publicznych, poprzez pedagogiczne, szkolne, na parafialnych kończąc. Przez kolejne lata będzińska biblioteka podejmowała działania wzmacniające interpersonalne  i merytoryczne kompetencje bibliotekarzy, głównie w obszarze zarządzania, współpracy ze społecznością lokalną oraz budowania wizerunku i zdolności koalicyjnych.

W tym roku w sposób szczególny organizatorzy zwrócą uwagę na rolę bibliotek w upowszechnianiu i promowaniu wiedzy o regionie. O tym jak ważne jest zachowanie i odkrywanie wiedzy o małych ojczyznach przekonywać będą eksperci –praktycy współczesnego bibliotekarstwa, m.in. Małgorzata Zbroszczyk z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie, która będzie mówić o użytkownikach informacji regionalnej i Łukasz Żywulski z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piekarach Śląskich, który postara się odpowiedzieć czy współczesny bibliotekarz,  jako archiwista społeczny ma do spełnienia misję, obowiązek czy być może to powołanie. Uczestnicy Forum Bibliotekarzy spotkają się także z fotografem Jerzym Wieczorkiem, a Alina Dołyniuk – Majeranek z Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie zaprezentuje rolę będzińskiej książnicy w kreowaniu informacji o regionie oraz budowaniu relacji z otoczeniem społecznym, będącym nieograniczonym źródłem wiedzy o miejscach, kulturze i tradycjach regionu.

XII Forum Bibliotekarzy Samorządowych Powiatu Będzińskiego  rozpocznie się o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie – plac prof. Włodzimierza Wójcika 1. Wstęp wolny. Zapraszamy

będzin

Nadesłała: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Będzinie