zajęcia

[Relacja] MIEJSKO-POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PSZCZYNIE

„Książka leczy” – dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

koncertMiejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 5200,00 zł na realizację zadania „Książka leczy” w ramach programu Partnerstwo dla książki 2017.

Zadanie „Książka leczy” miało na celu promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym, opartej na literaturze o wysokich walorach edukacyjnych, informacyjnych, estetycznych – dostosowanej do możliwości percepcyjnych odbiorców. Partnerem przy realizacji zadania było Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Uczniom z Upośledzeniem Umysłowym przy Zespole Szkół nr 3 Specjalnych w Pszczynie „Razem”.

W ramach dofinansowania zorganizowano następujące działania:

  1. Zajęcia z tekstem literackim
  2. Spotkanie autorskie z Melanią Kapelusz
  3. Spotkanie z Markiem Szołtyskiem
  4. Zajęcia z tabletem za pan brat
  5. Koncert poezji śpiewanej „Dzieci – dzieciom” podsumowujący projekt

24 października 2017 r. odbyło się pierwsze spotkanie z trzema grupami uczniów Szkoły Specjalnej. Zrealizowano następujące tematy:

  1. „Moje pierwsze słowa” – zabawa z kartami edukacyjnymi, czytanie wiersza „Dajcie dzieciom słońce”, zabawa z książkami z dźwiękiem.
  2. Układamy historyjki obrazkowe na kartach edukacyjnych temat: „Już jesień”. W ramach zajęć zabawy ruchowe – taniec pór roku; poznawanie  zwierząt w książkach z dźwiękiem.
  3. „Zawody” – zabawa z kartami edukacyjnymi. W ramach zajęć rozwiązywanie zagadek „Jaki to zawód?”; poznawanie  zawodów po atrybutach. Rozmowa na temat kim chciałbym być.

Na zakończenie zajęć wszyscy uczniowie i nauczyciele otrzymali podziękowania i zakładki do książek. Spotkania były bardzo udane a uczniowie z radością aktywnie w nich uczestniczyli.

zajęcia

 

26 października odbyła się druga z imprez dofinansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Partnerstwo dla książki”.  W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Pomocy Uczniom z Upośledzeniem Umysłowym przy Zespole Szkół nr 3 Specjalnych w Pszczynie „Razem” w bibliotece szkoły specjalnej odbyło się spotkanie autorskie z panią Melanią Kapelusz.

spotkaniezajęcia

Pisarka, autorka książek dla dzieci i młodzieży, spotkała się z 24 uczniami tej szkoły. Poza przedstawieniem swojej twórczości pani Melania rozmawiała z młodymi ludźmi o uczuciach, emocjach towarzyszącym nam wszystkim na co dzień. Uczniowie rysowali ilustracje do przeczytanych przez panią Melanię opowiadań. Spotkanie było tak angażujące dla obu stron, że przedłużyło się i wszyscy wyszliśmy bardzo zadowoleni. Dzieci nie mogły rozstać się z pisarką.

spotkanie

We wtorek, 14 listopada 2017 z młodzieżą z Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych w Pszczynie spotkał się Marek Szołtysek, pisarz, dziennikarz, badacz historii Śląska. Pierwsze spotkanie to zabawki i popularne dawniej gry i zabawy dla dzieci i młodzieży. Nasz gość zaopatrzony w odpowiednie rekwizyty bawił młodzież i  przekazał wiadomości dotyczące historii życia ludzi na Śląsku. Na drugim spotkaniu w roli głównej wystąpiły dawne śląskie strachy i duchy. Poprzez opowieści o utopkach, szczigach, heksach, bebokach pan Szołtysek przekazywał młodzieży wiedzę historyczno-obyczajową z dawnych lat na Śląsku.

gość

spotkanie

Zakończył się ostatni etap zajęć dla uczniów Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych w Pszczynie. Najstarsi z nich odwiedzili naszą Bibliotekę. Odbyły się trzy spotkania – 20 listopada, 22 listopada i 23 listopada dla 39 uczniów. Celem zajęć była zabawa i edukacja z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego: tabletów, tablicy interaktywnej i laptopa. Temat zajęć „Szukamy skarbu w Bibliotece!”. Droga do skarbu to 5 zadań.

Do zajęć wykorzystano prezentację w programie PowToon oraz kody QR. Przy użyciu programu Story Jumper uczniowie rozwiązywali zadania na ekranie multimedialnym. Za pomocą tabletów uczniowie tworzyli album ze zdjęciami. Następnie za pomocą aplikacji Magisto stworzyli własny film. Wszystkie te materiały utworzyły drogę do skarbu i odczytania hasła „PERŁY”. Zabawa była bardzo udana, młodzież bardzo aktywna i pracowała na sprzęcie z wielkim zaangażowaniem.

24 listopada koncertem poezji śpiewanej „Dzieci – dzieciom”, zakończyliśmy realizację programu „Książka leczy”. Zadanie zostało dofinansowane w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Partnerstwo dla książki”. Dzięki temu Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Pszczynie udało się zorganizować szereg zajęć dla uczniów Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych.

koncert

Bibliotekarki oraz grupa wokalna odwiedziła w tym dniu ZS nr 3 Specjalnych.  Na wstępie krótko podsumowano wszystkie działania zorganizowane w ramach zadania. Uczniowie z Zespołu Szkół przeczytali wiersz Wandy Chotomskiej „Dajcie dzieciom słońce” oraz jeden z uczniów wraz z chórkiem zaśpiewali piosenkę De Mono. Następnie, kilkoro młodych wokalistów pod kierunkiem Pani Renaty Zborowskiej zaprezentowało popularne piosenki dla dzieci – m.in. „Kaczkę dziwaczkę”, „Kapelusz pełen marzeń” czy „Zakazany Owoc”. Na zakończenie spotkania kolejna uczennica Zespołu szkół zaśpiewała utwór Czesława Niemena.

Dziękujemy dyrekcji Zespołu Szkół,  grupie wokalnej, Pani Renacie Zborowskiej oraz uczniom za aktywny dział i świetną zabawę.

Logo Ministerstwo KulturyDofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

Nadesłała: Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie