[Relacja] MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PIEKARACH ŚLĄSKICH

100 obiektów na 100-lecie niepodległości

logoIzba Regionalna działająca przy Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Teodora Heneczka w Piekarach Śląskich zainicjowała w 2018 roku akcję „100 obiektów na 100-lecie odzyskania niepodległości”, wpisując się tym samym w ogólnopolskie obchody tego wydarzenia. W ramach akcji przewidziana jest digitalizacja i publikacja wybranych rękopisów, druków, fotografii i dokumentów o szczególnym znaczeniu dla historii Polski, ale także naszej małej ojczyzny.

Pierwszym białym krukiem, który możemy już podziwiać na stronach Śląskiej Biblioteki Cyfrowej jest Złota Księga założona z okazji budowy Kopca Wyzwolenia Śląska w Wielkich Piekarach z 1932 r. Księga jest najcenniejszym zabytkiem przechowywanym w zbiorach piekarskich. Na 134 kartach kroniki znajdują się odręczne zapisy osób pracujących przy sypaniu Kopca Wyzwolenia, zrzeszonych w setkach organizacji, instytucji i stowarzyszeń z terenu całego Górnego Śląska, ale także całego kraju. Znajdziemy tam m.in. wpisy Wojciecha Korfantego i członków jego rodziny, księdza Emila Szramka, piekarskiego poety Maksymiliana Jasionowskiego, ppłk. Kazimierza Florka, członkiń Towarzystwa Polek, uczniów Polskiego Gimnazjum w Bytomiu, terenowych oddziałów Związku Powstańców Śląskich, pracowników starostwa powiatowego w Świętochłowicach, Komisariatu II Policji Województwa Śląskiego w Katowicach, a nawet amerykańskiej ekipy filmowej. Księga jest nieocenionym źródłem wiedzy o międzywojennej Polsce, a także patriotycznej postawie Ślązaków.skanNa stronach Śląskiej Biblioteki Cyfrowej zostały już dodane inne ciekawe rękopisy jak: Pamiętnik Związku Powstańców Śląskich Wielkie Piekary z 1931 r., Protokólarz Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Szarleju z 1919 r., Protokólarz właścicieli domów i gruntów w Szarleju z 1932 r. W sieci znajdą się również przedwojenne kroniki i dziennik szkół z Piekar i Szarleja, książki i druki ulotne wydawane w Piekarach w okresie 1850-1939 przez Teodora Heneczka, Teofila Nowackiego, Konstantego Osadnika i Stanisława Czerniejewskiego. Nie zabraknie również starych fotografii, których w Izbie Regionalnej jest kilka tysięcy.

skan

skan

okładka

Realizacja przedsięwzięcia jest możliwa dzięki dobrej współpracy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Teodora Heneczka z Biblioteką Śląską. Rozważając różne formy publikacji piekarskich zbiorów biblioteka zdecydowała nie tworzyć własnej platformy, ale skorzystać z doświadczenia działającego od 11 lat na terenie Śląska sprawdzonego partnera, jakim jest Śląska Biblioteka Cyfrowa. Dzięki temu piekarskie perełki nie ulegną rozproszeniu i dotrą do odbiorców na całym świecie.

Uczestnictwo w wieloletnim programie digitalizacji zbiorów śląskich otworzyło nowe możliwości i dostęp do nowoczesnych i profesjonalnych skanerów w Społecznej Pracowni Digitalizacji Biblioteki Śląskiej. Docelowo wszystkie zbiory Izby Regionalnej, o ile nie będą stały na przeszkodzie prawa autorskie, zostaną udostępnione w bibliotece cyfrowej.

Podsumowanie akcji „100 obiektów na 100-lecie odzyskania niepodległości” wraz z prezentacją oryginałów zeskanowanych obiektów oraz wystawą starej fotografii odbędzie się 15 listopada 2018 roku.

Kontakt z koordynatorem: Łukasz Żywulski, instruktor@biblioteka.piekary.pl tel. 32 767 59 75

Nadesłał: Łukasz Żywulski, Miejska Biblioteka Publiczna im. Teodora Heneczka w Piekarach Śląskich

Biblioteka wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju

cele miasto pokój  partnerstwo