[Relacja] KSIĄŻNICA BESKIDZKA W BIELSKU-BIAŁEJ

Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu

5 marca 2018 roku w Książnicy Beskidzkiej odbył się wernisaż wystawy Przyjazny świat kolorów. Na ekspozycji prezentowane były prace artystów – amatorów skupionych wokół Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy bielskiej Akademii Techniczno-Humanistycznej. Utalentowani seniorzy pracują pod kierownictwem prof. dr hab. Ernesta Zawady. Ich prace to feeria barw,  różnorodna tematyka i technika malarska.

Organizowane w bielskiej bibliotece od wielu lat ekspozycje, każdorazowo cieszą się ogromnym zainteresowaniem zwiedzających.

Nie bez znaczenia jest również fakt, iż słuchacze są nagradzani w konkursach malarstwa nieprofesjonalnego. Zyskują również uznanie twórców profesjonalnych. Artyści Uniwersytetu uczestniczą w Krajowej Wystawie Malarstwa Nieprofesjonalnego im. Ignacego Bieńka zdobywając niejednokrotnie nagrody i wyróżnienia.

Członkowie Uniwersytetu  każdego dnia pokazują, że warto spełniać swoje marzenia, a siedzenie w domu nie jest dla nich.

SPOTKANIE

Wystawę Przyjazny świat kolorów można oglądać w Książnicy Beskidzkiej do końca marca br.

Nadesłała: Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej

Biblioteka wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju

 cele nierówności  pokój