[Relacja] MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ZAWIERCIU

Konkurs recytatorski Historyjki Doroty Gellner

autorka13 kwietnia 2018 r. w Filii nr 2 MiPBP w Zawierciu odbył się konkurs recytatorski pt. ,,Historyjki Doroty Gellner”. W konkursie uczestniczyło 32 uczniów z 12 szkół podstawowych.

Każdy uczestnik prezentował dowolny wiersz autorki. Gościem konkursu a zarazem przewodniczącą jury była pani Dorota Gellner. Autorka ponad 100 książek dla dzieci, ponad 200 tekstów piosenek, słuchowisk radiowych, bajek muzycznych, scenariuszy dla TVP. Książki pani Doroty Gellner znajdują się na Liście Skarbów Muzeum Książki Dziecięcej, książka Wścibscy wpisana na Listę Białych Kruków.

uczestnik

Wszyscy uczestnicy byli wspaniale przygotowani. Jury za udział w konkursie oraz ciekawą interpretację wierszy wyłoniło 3 laureatów oraz przyznało 5 wyróżnień. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe. Po uroczystym wręczeniu nagród i wyróżnień wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez bibliotekę. Zwycięzcom gratulujemy a opiekunom i rodzicom dziękujemy za włożony trud i poświęcony czas w przygotowanie uczniów do występu.

widownia

Nadesłała: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Zawierciu