[Relacja] MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SIEWIERZU

GMINNY KONKURS HISTORYCZNY I SPOTKANIE RODZIN SIEWIERSKICH LEGIONISTÓW,  PEOWIAKÓW I HALLERCZYKÓW W BIBLIOTECE

tablicaObchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości stały się okazją do przypomnienia młodzieży i mieszkańcom Miasta i Gminy Siewierz o udziale siewierzan w formacjach militarnych w czasach I wojny światowej.

W dniu 17 października 2018 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Leona Korusiewicza w Siewierzu odbył się gminny konkurs historyczny „Siewierscy Legioniści, Peowiacy i Hallerczycy” połączony ze spotkaniem rodzin siewierskich Legionistów, Peowiaków i Hallerczyków.

Konkurs był adresowany do uczniów klas ósmych i wzięło w nim udział 5 trzyosobowych zespołów ze wszystkich szkół z terenu Miasta i Gminy Siewierz. Jego celem było kształtowanie wśród młodzieży postaw patriotycznych i zainteresowań historią Ojczyzny i naszego regionu.  Uczniowie pogłębili swoją wiedzę do konkursu na podstawie wcześniej opracowanych dla nich  materiałów  historycznych. Wykazali się dużą wiedzą i dobrym przygotowaniem.

tablica

Na uroczysty finał konkursu przybyli: Sekretarz urzędu Miasta i Gminy Siewierz Urszula Radziwołek, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu Joanna Krzykawska, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach Ewa Stelmach, Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Brudzowicach Grażyna Kocot, nauczyciele, przedstawiciele rodzin siewierskich Legionistów, Peowiaków  i Hallerczyków.

Spotkanie upłynęło w ciepłej i sympatycznej atmosferze. Był wspólny śpiew pieśni „My, Pierwsza Brygada”, opowieści o życiu w Legionach i dzielenie się wspomnieniami o walczących o niepodległość  przodkach, którymi z młodzieżą podzielili się przedstawiciele rodzin obecni na spotkaniu.

Konkursowi towarzyszyła wystawa poświęcona Legionistom, Peowiakom i Hallerczykom, na której znalazło się wiele ciekawych zdjęć, dokumentów, książek, czasopism  i pamiątek rodzinnych ze zbiorów potomków siewierzan walczących o niepodległość i Czesława Banasia z Mierzęcic dotyczące Hallerczyków.

spotkanie

Na zakończenie laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i interesujące nagrody książkowe o tematyce historycznej, które wręczyła Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Siewierz Urszula Radziwołek. Nie zabrakło również wspólnego, pokoleniowego zdjęcia.

Dziękujemy nauczycielom za przygotowanie uczniów do konkursu, a młodzieży biorącej udział w konkursie gratulujemy zdobytej wiedzy i życzymy dalszych sukcesów.

Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do przedstawicieli rodzin siewierskich Legionistów, Peowiaków i Hallerczyków za przybycie na spotkanie, udostępnienie pamiątek rodzinnych i podzielenie się wspomnieniami.

Dziękujemy Czesławowi Banasiowi za udostępnienie zbiorów poświęconych Armii Generała Józefa Hallera. Zapraszamy do zwiedzania wystawy poświęconej siewierskim Legionistom, Peowiakom i Hallerczykom.

Nadesłała: Jolanta Jakubczyk-MGBP Siewierz