[Relacja] MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ZAWIERCIU

Jubileusz 70-lecia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zawierciu

ZAWIERCIEW 2018 roku Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna obchodzi jubileusz 70-lecia istnienia. Z tej okazji 05 października 2018 roku odbyła się uroczysta gala w Pałacyku nad Wartą w Kromołowie. Przybyło wielu znakomitych gości z województwa, powiatu i miasta. Cieszymy się ogromnie z obecności nowego dyrektora Biblioteki Śląskiej – doktora habilitowanego profesora Uniwersytetu Śląskiego Zbigniewa Kadłubka, dr Magdaleny Madejskiej – kierownika Działu Instrukcyjno – Metodycznego Uniwersytetu Śląskiego oraz Magdaleny Gomułki – Instruktora Biblioteki Śląskiej. Z obecności władz naszego miasta i powiatu, a w szczególności Witolda Grima -Prezydenta miasta, Teresy Muchy – Popiel – zastępcy prezydenta do spraw społecznych, Marka Borowika – zastępcy prezydenta do spraw gospodarczych, skarbnika miasta, skarbnika powiatu oraz dyrektorów i prezesów spółek miejskich oraz zakładów budżetowych znajdujących się na terenie miasta, a także naszych sponsorów i byłych oraz obecnych pracowników Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zawierciu.

Na naszą uroczystość przybyli też dyrektorzy i przedstawiciele bibliotek z powiatu, Filii Biblioteki Pedagogicznej w Zawierciu. Była to okazja do wymiany doświadczeń i doskonały czas na wspomnienia. Uroczystość uświetniały występy artystyczne. Przybyłych przywitał żywiołowy zespół małych artystów ze szkoły tańca OleOla z Zawiercia. Zabawny skecz pt. W bibliotece zaprezentowały wychowanki Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Zawierciu, z koła teatralnego Niepokorne. Były też wspomnienia…Mistrzowsko przygotowana prezentacja multimedialna w skondensowany sposób przedstawiła dzieje biblioteki. Długo oczekiwany koncert Artura Gotza dostarczył obecnym wielu emocji, wzruszeń, zapewnił dobry humor na kolejne dni. Była to uczta dla ucha i duszy, niezwykłe przeżycie artystyczne.

Jubileusz 70-lecia istnienia naszej placówki, to sukces nie tylko bibliotekarzy, ale przede wszystkim czytelników. Osób, które włączają się w nasze akcje, motywują do działań i starają się być na bieżąco z wszelkimi akcjami promowanymi przez bibliotekę.

Naszą placówkę powołano do życia 27 kwietnia 1948 roku, na posiedzeniu Miejskiej Rady Narodowej w Zawierciu. Początki jej działalności były trudne, warunki lokalowe też nie sprzyjały rozwojowi. Ubogi księgozbiór stopniowo rozrastał się. Biblioteka zawsze bowiem mogła liczyć na bezinteresowną pomoc mieszkańców Zawiercia. Wielokrotnie też zmieniano siedzibę placówki. Dopiero w czerwcu 1961 roku, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna otrzymała nowe pomieszczenia w zabytkowym Pałacyku Szymańskiego. Centrala biblioteki mieści się tam do chwili obecnej. Nowy lokal sprzyjał rozwojowi. Wzrost zainteresowań czytelniczych spowodował rozwój sieci bibliotecznej. Pierwsza filia powstała w 1955 roku, a dwa lata później w 1957 roku – powołano oddział dla dzieci. Powołano też do życia filie biblioteczne, między innymi w Bzowie, a także na terenie samego Zawiercia. Do dzisiejszego dnia filie te trwale scalone są z wizerunkiem Zawiercia i okolic. Stanowią ważne ogniwo kulturowe miasta.

W czasie swojego 70-letniego istnienia, bibliotece wielokrotnie zmieniano nazwę. Dopiero rok 2007 przyniósł stabilizację i obecną nazwę biblioteki – Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Zawierciu. Pod jej opiekę oddane zostały wszystkie biblioteki wchodzące w skład powiatu zawierciańskiego, a w tym na przykład Gminna Biblioteka Publiczna w Irządzach, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łazy, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ogrodzieńcu, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pilicy, Miejska Biblioteka Publiczna w Porębie, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Szczekocinach, Gminna Biblioteka Publiczna we Włodowicach, Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowcu. Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczycach. Od października 2013 roku do chwili obecnej, stanowisko dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zawierciu, piastuje pani Małgorzata Borowik.

Obecnie działają:

Wypożyczalnia Centralna wraz z Czytelnią Naukową – siedziba Pałacyk Szymańskiego w Zawierciu oraz z Oddziałem dla Dzieci przy ulicy Marszałkowskiej 37.
Filia nr 2 dla Dzieci i Młodzieży ul. Powstańców Śląskich 6.
Filia nr 4 dla dorosłych ul. Powstańców Śląskich 6,
Filia nr 6 w Kromołowie , ul. Filaretów 2,
Filia nr 7 w Blanowicach, ul. Olendry 6,
Filia nr 8 w Bzowie, ul. Harcerska 46,
Filia nr 9, ul Marszałkowska 10,
Filia nr 10, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 48.
Od 2014 roku z połączenia Działu Instrukcyjnego oraz Działu Gromadzenia i Opracowania powstał Dział Metodyczny.

W Pałacyku Szymańskiego działa też Izba Muzealna oraz Administracja i Księgowość.
Biblioteka stale poszerza swoją ofertę czytelniczą. Jest aktywnym uczestnikiem wszelkich akcji kulturowych. Aktywnie włącza się w rozmaite inicjatywy ogólnokrajowe, takie jak na przykład Narodowe Czytanie czy Noc bibliotek dla dzieci i dorosłych. Dodatkowo organizuje spotkania autorskie z rozmaitymi ludźmi ze świata kultury i sztuki. Prowadzi Dyskusyjny Klub Książki, Klub Filmowy. Klub Gier Planszowych, Jest organizatorem corocznego rajdu rowerowego Odjazdowy Bibliotekarz, zajęć komputerowych dla dorosłych, rozmaitych konkursów plastycznych, fotograficznych i recytatorskich, a także równie imponujących wystaw tematycznych.

SPOTKANIE

Nadesłała: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Zawierciu