[Konkurs] RÓWNAĆ SZANSE 2019

równać_szanse Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy w ramach programu „Równać Szanse 2019”. Wnioski mogą składać wszystkie biblioteki z miast i wsi do 20 tysięcy mieszkańców. Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem będzie rozwój u młodych ludzi (13-19 lat) umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu poprzez podnoszenie ich kompetencji. Dzięki udziałowi w projekcie Biblioteki mogą zdobyć cenne doświadczenia i umiejętności, a młodzież zyska szansę na udany start w dorosłe życie.

W zeszłym roku szansę na rozwój potencjału całego środowiska lokalnego wykorzystało blisko 180 bibliotek z około 600, które złożyły wnioski. O dotacje do 8 500 zł na projekty minimum 6-miesięczne, realizowane pomiędzy 1 stycznia a 30 czerwca 2020 roku mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów), miejskie i gminne domy kultury, powiatowe, miejskie i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z miejscowości do 20 000 mieszkańców.

Adresatami (beneficjentami) projektów powinna być młodzież w wieku od 13 do 19 lat  z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców).  Termin składania wniosków upływa 7 października 2019 roku, o godzinie 12.00.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej:  https://rownacszanse.pl/2018/RKG_ogloszenie

Regionalnym Partnerem Programu dla województwa śląskiego jest: Żywiecka Fundacja Rozwoju z Żywca

 

Życzymy Państwu ciekawych pomysłów i powodzenia w zdobywaniu Grantu, który na pewno wzbogaci Państwa ofertę dla czytelników.