[Relacja] MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WIŚLE

Wystawa nieznanych prac Bogusława Heczki

wystawaZmarły przed ponad rokiem artysta, Bogusław Heczko z Ustronia, przez wiele lat związany był z Wisłą, gdzie mieszkał i pracował. Swoje grafiki i akwarele, prezentował kilkakrotnie podczas Tygodni Kultury Beskidzkiej. I w tym roku, za zgodą i przy współpracy z synem Kazimierzem Heczką, została zorganizowana wystawa nieznanych i nieprezentowanych wcześniej prac Bogusława Heczki. Wystawa wyjątkowa, gdyż przedstawiająca dawną Wisłę. Artysta uchwycił ginącą architekturę drewnianą z różnych dolin i przysiółków, a więc Wisłę jakiej już (prawie) nie ma…

Wernisaż odbył się 29 lipca w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Śniegonia w Wiśle. Wśród gości znaleźli się Rodzina i przyjaciele z Wisły i Ustronia, zwłaszcza z Grup Twórców „Brzimy” i „Wiślanie”, władze miasta i sympatycy twórczości Bogusława Heczki. Na wystawie podziwiano prawie 100 grafik i kilka akwarel, wszystkie powstałe w wiślańskim okresie życia artysty, kiedy do wykonania dokumentacyjnych rysunków zachęcił go Jan Krop, ówczesny kierownik muzeum i późniejszy prezes Towarzystwa Miłośników Wisły. Prace przedstawiają w większości nieistniejące już budynki z wiślańskich dolin i przysiółków, takich jak Skolnity, Zdejszy, Jawornik, Krzywy, Obłaziec, Gahura, Bukowa, centrum Wisły, Partecznik, Jarzębata, Kamienny, Milkowsko, Bucioryszka, Żłabina, Gościejów, Malinka, Wyrch Malinka, Cieńków, Czarne, Kozińce, Głębce, Mrózków, Mały Stożek, Łabajów, Dziechcinka, Oaza, Soszów i Beskidek. Wiślańskie akwarele prezentują z kolei nie tylko domy, ale również pejzaże, w tym centrum Wisły z lat 70. XX wieku, m.in. dawny amfiteatr bez zadaszenia.

wystawa

Opisu grafik podjął się Jerzy Kufa, przyjaciel artysty, który obecnie sprawdza, ile spośród udokumentowanych domów jeszcze istnieje. Bogusława Heczkę wspominał współzałożyciel „Brzimów” Zbigniew Niemiec. Obecni byli także Miłośnicy Kurnych Chałup, którzy na własną rękę ratują drewniane, wiślańskie domy. Nowoczesność od dawna spycha z pola widzenia dawną architekturę i ciągle, tak jak w pieśni, którą wykonał Gustaw Czyż, „Staro chałupina ku ziemi się chyli…”.

wystawa

Wystawę pt. „Staro chałupina ku ziemi się chyli…” Dawna Wisła w grafice Bogusława Heczki można oglądać w godzinach pracy biblioteki do 4 września 2019 roku. Zapraszamy!!!

Nadesłała: Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle