[Wystawa] MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WIŚLE

Wisła na dawnej pocztówce

W czwartek 2 lipca 2020 r. na wiślańskim rynku otwarta została wystawa plenerowa pt. „Wisła na dawnej pocztówce”. Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle przygotowała ją w ramach realizacji zadania pt. „Niepodległa na kresach południowych” dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Ekspozycja składa się z dwóch części. Pierwsza pokazuje miejscowość z czasów austro-węgierskich, kiedy Wisła była wsią położoną na peryferiach monarchii Habsburgów. Uboga, beskidzka wieś prawie w całości wzniesiona z drewna (zaledwie kilka budynków było murowanych) dopiero zaczynała się rozwijać jako miejscowość letniskowa. Druga część wystawy prezentuje rozwój Wisły w czasach II Rzeczypospolitej, kiedy po I wojnie światowej i po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, Wisła znalazła się w granicach autonomicznego województwa śląskiego i rozkwitła.

Inwestycje w infrastrukturę drogową, kolejową, rekreacyjno-sportową i użyteczności publicznej można zobaczyć na planszach wystawy, które zostały ułożone chronologicznie, aby pokazać zmiany szybko zachodzące w tym okresie. W międzywojniu Wisła z ubogiej wsi przekształciła się w modny kurort, w którym we własnym Zamku wypoczywał Prezydent RP Ignacy Mościcki i w którym wzniesiono liczne wille wypoczynkowe i pensjonaty, z których znaczna część prezentowała najnowszą, modernistyczną architekturę.

Wystawa składa się z 20 dwustronnych tablic, czyli 40 plansz. Na każdej znajduje się od 3 do 6 pocztówek pochodzących z okresu od końca XIX wieku do 1945 roku. Dawne karty pocztowe udostępnili prywatni kolekcjonerzy i zbieracze oraz instytucje kultury, za co biblioteka składa serdeczne podziękowania. Każda pocztówka, dzięki pomocy historyk Danuty Szczypki, została dokładnie opisana. Ekspozycja na Placu Hoffa będzie dostępna cały sezon aż do 20 listopada. Zapraszamy do zwiedzania!

Tekst: Renata Czyż

Zdjęcia: Piotr Długosz