[Zapowiedź] MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JAWORZNA

„Jak obronić Wawę?” – mobilna gra miejska. Nowy projekt jaworznickiej Biblioteki

Z radością informujemy, że Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie otrzymała dofinansowanie ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022, na realizację autorskiego projektu pt. „Jak obronić Wawę? – rodzinna gra miejska z wykorzystaniem urządzeń mobilnych”. Program ma na celu promocję postaw obywatelskich, upamiętnienie i świętowanie przez działanie – 100-lecia Bitwy Warszawskiej, upowszechnianie wiedzy o ważnych wydarzeniach i postaciach dla historii Polski, Jaworzna i regionu. Zadanie łączy tradycję z nowinkami technologicznymi, służy celom edukacyjnym z zakresu historii (w tym roli i znaczenia bitwy z 1920 r. dla kształtowania oblicza nowoczesnej Europy).

Mamy nadzieję, że projekt rozbudzi ciekawość jaworznian w zakresie odkrywania i poznawania historii Małej Ojczyzny, pomników i miejsc pamięci, jak również podniesie kompetencje i umiejętności mieszkańców w aspektach programowania informatycznego, obsługi urządzeń mobilnych i czytelnictwa.

Skierowany jest do rodzin – dzieci, młodzieży, rodziców i dziadków, w tym daje możliwość uczestnictwa i spełniania potrzeb edukacyjno-kulturalnych osób niepełnosprawnych. Dzięki pozyskanym funduszom i współpracy z jaworznickim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Wydziałem Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego, powstanie pierwsza mobilna gra miejska przeznaczona dla wszystkich zainteresowanych w dowolnym czasie, na przestrzeni jednego roku.

Jedynym warunkiem włączenia się do rozgrywek jest posiadanie przez uczestników urządzeń typu smartfon lub tablet z dostępem do Internetu. Tworzenie aplikacji poprzedzi 5 dniowe szkolenie z zakresu technologii i mechaniki gry oraz zasad konstruowania fabuły. W finale przeprowadzimy miejskie rozgrywki, w wyniku których wyłonieni laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody.

Projekt „Jak obronić Wawę? – rodzinna gra miejska z wykorzystaniem urządzeń mobilnych” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.

Patronami medialnymi przedsięwzięcia są lokalne gazety: EXTRA Jaworzno, PULS JAWORZNA.