[Relacja] MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WIŚLE

Wisła na dawnej pocztówce

Od wiosny do listopada 2020 roku, a zatem w trudnych czasach pandemii, biblioteka w Wiśle realizowała projekt zatytułowany „Niepodległa na kresach południowych”. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. Jego celem było upowszechnienie i popularyzacja wiedzy o budowie w latach międzywojennych nowoczesnego kurortu w Wiśle, na wskroś polskiej miejscowości wypoczynkowej.

W ramach projektu odbyło się wiele ciekawych spotkań: wykłady, spacer tematyczny, zajęcia warsztatowe dla dzieci czy koncert, a wszystkie te wydarzenia prezentowały dorobek kulturowy Wisły okresu międzywojnia.

W tamtym czasie władze gminne, wojewódzkie i państwowe odrodzonej Rzeczypospolitej inwestowały w miejscowość położoną przy granicy państwa. Rozwijała się infrastruktura drogowa i kolejowa, wznoszone były budynki użyteczności publicznej (takie jak poczta, Dom Zdrojowy i urząd gminny). Władze łożyły środki na rozwój kultury, organizując Święto Gór czy Wakacyjny Instytut Sztuki. Baza rekreacyjno-sportowa (park, basen, skocznie narciarskie) służyła rozwojowi sportu. W Wiśle odbywały się liczne zawody narciarskie, wyścigi motorowe, a nawet zawody pływackie.

Najbardziej spektakularny był skok cywilizacyjny Wisły w zakresie planowania przestrzennego i architektury, co najlepiej prezentuje zrealizowana jako część zadania wystawa plenerowa pt. „Wisła na dawnej pocztówce”. Dostępna dla szerokiej publiczności na wiślańskim rynku od 2 lipca cieszyła się i nadal cieszy ogromnym powodzeniem zarówno wśród mieszkańców Wisły, jak i turystów.

Trwałym efektem projektu jest katalog wystawy. Zawiera on 200 opisanych pocztówek, które w I części obrazują Wisłę z czasów panowania Habsburgów, sprzed I wojny światowej, a w drugiej Wisłę zmieniającą się w latach 1919-1939, w odrodzonej Rzeczypospolitej. Realizacja wystawy i katalogu była możliwa przede wszystkim dzięki udostępnieniu zbiorów przez osoby prywatne, które kolekcjonują karty pocztowe i dzięki wsparciu finansowemu, którego udzieliła Gmina Wisła. Przegląd pocztówek poprzedzają wstępy merytoryczne, a opisy zostały przetłumaczone na język angielski i niemiecki. Mamy nadzieję, że to wydawnictwo utrwali dorobek II Rzeczypospolitej w świadomości mieszkańców Wisły i licznie odwiedzających miasto turystów.

Nadesłała: Renata Czyż, MBP w Wiśle