[Relacja] MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RACIBORZU

Kreatywna fotografia z raciborską biblioteką

7 uczestników, 4 dni warsztatów i dziesiątki powstałych w ich efekcie prac fotograficznych – w raciborskiej bibliotece zakończyły się warsztaty fotografii kreatywnej, skierowane do młodzieży klas 6‑8. Zajęcia odbyły się w ramach Ferii z Biblioteką 2021.

Warsztaty odbywały się w formule hybrydowej. Przez pierwsze dwa dni, podczas wykładów online uczestnicy dowiedzieli się o najważniejszych pojęciach fotograficznych i poznali zarys historii fotografii od jej początków aż do współczesności. Każdy wykład kończył się zadaniem do samodzielnego wykonania. Trzeciego dnia odbyły się zajęcia praktyczne, w trakcie których młodzi fotografowie mieli okazję zweryfikować zdobytą wiedzę i na żywo wykazać się kreatywnością wykonując zadane ćwiczenia. Czwartego dnia, ponownie w formule online, omówiono wykonane prace i wybrano najlepsze. W trakcie warsztatów uczestnicy musieli zmierzyć się m.in. z takimi tematami jak: kolor, kontur, cień, faktura, odbicie czy miejsce,  a także bardziej wymagającymi jak pandemia i prowokacja.

W efekcie przeprowadzonych warsztatów powstała kolekcja bardzo różnorodnych fotografii, z których najciekawsze prezentujemy w załączonej galerii.

W związku z dużym entuzjazmem uczestników biblioteka planuje organizację kolejnych edycji warsztatów fotograficznych.

Nadesłała: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu