plakat

[Zapowiedź] ŚLĄSKI BIBLIOTEKARZ ROKU 2020

plakat

Do 28 lutego 2021 r. można nadsyłać zgłoszenia do regionalnego etapu konkursu Bibliotekarz Roku organizowanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Bibliotekarzem Roku może zostać bibliotekarz z różnych typów bibliotek (publiczne, naukowe, specjalistyczne, itp). Wnioski mogą zgłaszać osoby indywidualne (pracownicy i użytkownicy bibliotek), jak też struktury i członkowie SBP oraz innych organizacji, dyrekcje bibliotek, redakcje czasopism fachowych oraz przedstawiciele samorządów, uczelni, szkół; pod warunkiem uzyskania zgody kandydata na udział w Konkursie.

W tej edycji kapituła konkursu zwróci uwagę na dokonania kandydatów na rzecz upowszechniania czytelnictwa i promocji bibliotek w mediach społecznościowych. Termin nadsyłania zgłoszeń: od 1 lutego do 28 lutego 2021 r. na adres:

mailowy – slaski@sbp.pl

listownie – Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Katowicach, plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice

Ważne dokumenty i linki:

Formularz zgłoszenia kandydata

Oświadczenie kandydata

Strona konkursu