[Relacja] BIBLIOTEKA ŚLĄSKA W KATOWICACH

Podsumowanie realizacji projektu

W ramach „Robotowej Akademii Kreatywnego Czytania” zorganizowano osiem warsztatów w formie stacjonarnej i online oraz seminarium z tematami z zakresu wykorzystania i kierunków rozwoju nowych technologii. Seminarium podsumowujące online było otwarte dla wszystkich zainteresowanych tematyką technologii wykorzystywanych w edukacji i zgromadziło specjalistów zajmujących się popularyzacją nauki wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Uczestnicy szkoleń w swoich bibliotekach zorganizowali spotkania stacjonarne i online, podczas których przekazali zdobytą wiedzę. Działania te pomogły spopularyzować wiedzę z zakresu programowania i wykorzystania druku 3D w bibliotekach oraz zwiększyć wiedzę wśród bibliotekarzy o podstawach języków programowania JavaScript i Python wykorzystywanych przy obsłudze robotów Photon i klocków Lego Mindstorms.

„Robotowej Akademii Kreatywnego Czytania” zakładał trzy główne części działań: szkoleniową, działań praktycznych i podsumowującą. W części szkoleniowej zrealizowano warsztaty ze współpracownikami UNIBOT-a, jednostki Uniwersytetu Otwartego należącego do Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Prowadzący w projekcie „Robotowa Akademia Kreatywnego Czytania”

1). Design thinking dla bibliotekarza
Warsztaty odbyły się w formie stacjonarnej w Bibliotece Śląskiej w Katowicach a prowadzącym był mgr Łukasz Szczęsny, ekspert w procesowym tworzeniu produktów i usług w oparciu o design, zajmujący się wdrażaniem designu do firm oraz strategicznym rozwojem biznesu, współwłaściciel Tenki, Przewodniczący Rady Fundacji na rzecz Inteligentnego Rozwoju, który tematem design thinking zajmuje się od 2014 roku.
Warsztaty przybliżyły bibliotekarzom twórczy sposób rozwiązywania problemów. Tematyka ta jest niezwykle ważna przy tworzeniu nowych produktów i zadaniach, dlatego była dobrym przygotowaniem uczestników do kolejnych warsztatów z pracy twórczej.

2). Drukarka 3D w bibliotece
Warsztaty odbyły się w formie online na Zoomie w dniach 9 i 10 listopada 2020 r. Prowadzącymi byli mgr Bartosz Baran i dr Michał Krzyżowski z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, którzy naukowo zajmują się technologią druku przestrzennego oraz prowadzą zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach UNIBOT-a.
W trakcie warsztatów uczestnicy poznali technologię druku 3D, zagadnienia teoretyczne procesu, stosowane materiały oraz techniki wydruku. Wspólnie z prowadzącymi zaprojektowali i dostosowali produkt do wydruku. W czasie warsztatów pracowano na bezpłatnych
platformach Tinkercard oraz Cura, przeszukiwano zasoby serwisów udostępniających gotowe projekty i wydrukowano przykładowe modele.
W przypadku, gdy uczestnicy chcieli przeprowadzić zajęcia z drukarką 3D w swojej bibliotece to mieli zapewnione bezpłatne konsultacje z prowadzącymi, które przygotowywały ich do lekcji.

3). Lego Mindstorms w bibliotece
Warsztaty odbyły się w formie online w dniach 16 i 18 listopada 2020 r. Prowadzący, mgr Karol Liszka, to doktorant Uniwersytetu Śląskiego oraz programista w Pythonie. W UNIBOT prowadzi cykl zajęć dla dzieci z tworzenia robotów z klocków Lego Mindstorms.
Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się jak wykorzystywać nowoczesne narzędzia do nauki programowania opartego na systemie Lego Mindstorms oraz jak mogą rozwijać kreatywność dzieci i młodzieży z użyciem elementów algorytmiki i języka skryptowego Python.
Podczas warsztatów został omówiony zestaw klocków wraz z działaniem i zastosowaniem jego części (płyta główna, silniki, czujniki). W aplikacji Lego Mindstorms pobranej na komputer uczestnicy łączyli się z wybudowanymi robotami i sterowali nimi.

Python w kierowaniu robotem zbudowanym z Lego Mindstorms


4). Programowanie robota przy użyciu JavaScript
Warsztaty odbyły się w formie online w dniach 21 i 28 listopada 2020 r. Prowadzącym był lic. Daniel Izdebski, student Informatyki na Uniwersytecie Śląskim, programista w języku JavaScript w firmie informatycznej, współpracownik UNIBOT i prowadzący zajęcia z dziećmi, podczas których uczą się one podstaw JavyScript.
W czasie warsztatów uczestnicy poznali podstawy JavySrcipt – jego gramatykę, słownictwo i komendy. Rozwiązywanie przykładowych problemów programistycznych pozwoliło na ukierunkowanie uczestników na określony sposób myślenia. Bibliotekarze kierowali robotami
Photon na wyższym poziomie komunikacji (Photon Code) przy użyciu kostki Photon Bridge i aplikacji w komputerze. Dostrzegali podobieństwa i różnice z językiem bloczkowym Photona.


5). Zajęcia online „Error” z pracownikami laboratorium robotycznego Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie odbyły się 12 października 2020 r. w godz. 15:00-17:00. i poprowadziła je Dagmara Kiraga oraz Piotr Marsz. Na spotkaniu „Error” bibliotekarze wcielili się w rolę testera Photona i sprawdzali w jaki sposób robot reaguje na przeszkody. Przygotowane wcześniej
przedmioty (gąbka, książki, pudełka, folia aluminiowa, rolki, magnesy, rękawice, itp) pomogły określić, na które tworzywa i fakturę reagują czujniki Photona (wykrywanie światła, dotyku, przeszkód, kontrastu i dźwięku, komunikacji z innymi robotami, pomiar przejechanej drogi,
pomiar obrotu, magnetyczne mocowanie, zmiany podświetlenia).


Kolejnym etapem była część działań praktycznych. Uczestnicy szkoleń zobowiązali się, że zrealizują spotkania z czytelnikami lub innymi
bibliotekarzami, aby wykorzystać zdobytą wiedzę. W projekcie zrealizowano 7 lekcji i 3 materiały promocyjne (filmiki promocyjne
zamieszczone na Facebooku i Youtubie).

Ostatnim wydarzeniem w „Robotowej Akademii Kreatywnego Czytania” było seminarium podsumowujące działania. Zostało zorganizowane przy użyciu platformu Zoom Webinar, do której dostęp posiada Biblioteka Śląska. Dodatkowe udogodnienia zarządzania wydarzeniem w
Zoom Webinar pozwoliły na stworzenie spersonalizowanego formularza zgłoszenia i potwierdzenia zapisu, przypomnień o wydarzeniu oraz podziękowania za udział.
Program seminarium obejmował następujące wystąpienia:
1.) Podsumowanie projektu „Robotowa Akademia Kreatywnego Czytania” (M. Gomułka, Biblioteka Śląska)
2). „Trendy w rozwoju technologii w edukacji” Anna Sokołowska (Centralny Dom Technologii),
3.) „Projekty UNIBOT-a popularyzujące naukę wśród dzieci i młodzieży” dr Joanna Foryś (Uniwersytet Śląski w Katowicach).
Część dobrych praktyk obejmowała następujące prezentacje:
4). „Praca z robotem Photon wśród najmłodszych” (Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach )
5). „Nowe technologie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piekarach Śląskich” (Miejska Biblioteka Publiczna im. Teodora Heneczka w
Piekarach Śląskich)
6). „Programowanie w Scratchu z użyciem robotów w Gminnej Bibliotece Publicznej w Radziechowach-Wieprzu” (Biblioteka Radziechowy-
Wieprz).

Zainteresowanie bibliotekarzy nowymi technologiami pokazała organizatorom, że warto zaplanować kolejne spotkania z tej tematyki w 2021 roku i umożliwić dalsze korzystanie z drukarek 3D, filamentu i robotów w celach szkoleniowych.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Nadesłała: Biblioteka Śląska