[Zapowiedź] Nowości Wydawnictwa SBP

stowarzyszenie

Wydawnictwo SBP prezentuje najnowsze publikacje, które można zakupić po okazyjnych cenach w sklepie internetowych SBP. Pamiętajmy także o prenumeracie czasopism na 2021 rok.

REGIONALIZM I TOŻSAMOŚĆ KULTUROWA. WINIARSTWO A MEDIA

Redaktorzy: Andrzej Buck, Przemysław Bartkowiak

Opis:

Odrodzenie lubuskiego winiarstwa jest faktem, który dociera nie tylko do świadomości mieszkańców całej Polski, ale także poza jej granice. Wina z licznych i coraz lepiej prosperujących lubuskich winnic mają już swoich fanów i koneserów. Mamy już polskie wino, które zachwyca gości i mieszkańców, budując markę województwa lubuskiego.Każda instytucja, zjawisko, wydarzenie ma swój wymiar medialny – żyje w mediach. Celem publikacji jest próba spojrzenia na tradycję i współczesność lubuskiego winiarstwa pod kątem szeroko pojmowanych mediów – od książki i prasy, poprzez radio, telewizję i wreszcie internet. Pragniemy podsumować minione trzydziestolecie, które było przełomowe także dla samych mediów, i spróbować nakreślić medialny obraz lubuskiego winiarstwa, jego główne wątki i przemiany.

Cena: 29 zł

Możliwość zamówienia w internetowym sklepie Wydawnictwa SBP.

EDWARD POTKOWSKI OPUSCULA INEDITA. PRACE NIEPUBLIKOWANE

Redaktor: Piotr Tafiłowski

Opis:

Na prezentowaną książkę składa się sześć niepublikowanych dotychczas w języku polskim tekstów Edwarda Potkowskiego z lat około 1980 do 2014. Zbiór ten może być interesujący dla Czytelnika z kilku powodów. Pierwszym z nich jest trwała wartość merytoryczna ogłaszanych w nim po raz pierwszy prac. Obserwacje Edwarda Potkowskiego są na tyle ciekawe, że nawet pomimo upływu czasu warto je zaprezentować szerszemu gronu czytelników, a jego idee wciąż zachowały świeżość i aktualność, nadal też stanowić mogą inspirację dla młodszych pokoleń historyków. Ponadto teksty te, pisane jasnym potoczystym stylem i przystępnym językiem, mające zatem także wartość popularyzatorską, pokazują Profesora jako pracownika nauki z nieco innej, mniej znanej perspektywy: nie tylko jako historyka średniowiecznej książki i pisma, lecz także jako badacza dziejów wczesnej nowożytności, historii Polski, ideologii politycznej, a wreszcie uczonego zainteresowanego praktycznymi problemami bibliologii historycznej (czy też, według dawniejszej terminologii, bibliotekoznawstwa). Są to wciąż interesujące prace, tworzące zarazem ciekawy obraz ich Autora.

Cena: 25 zł

Możliwość zamówienia w internetowym sklepie Wydawnictwa SBP.

LILIPUCIA REWOLUCJA

Katarzyna Biernacka-Licznar, Elżbieta Jamróz-Stolarska, Natalia Paprocka

Opis:

Tom jest pionierską analizą twórczej działalności „lilipucich” wydawnictw, które zmieniły krajobraz polskiej książki literackiej i artystycznej początków XXI wieku. Jak dowodzą autorki, kiczowi, będącemu owocem i przejawem makdonaldyzacji kultury, romantyczni szaleńcy przeciwstawili książkę wysmakowaną literacko, graficznie i edytorsko, wymuszając na wielkich oficynach przeorientowanie ich oferty. Autorki rozprawy prowadzą czytelnika przez arkana pracy wydawniczej, zaglądają na biurka redaktorów i tłumaczy, śledzą sukcesy twórców. Powstała w ten sposób panorama „lilipuciej” rewolucji – bezprecedensowego fenomenu kulturowego.

Z recenzji dra hab. prof. UW Grzegorza Leszczyńskiego (Uniwersytet Warszawski)

Cena: 45 zł (nowa cena!)

Możliwość zamówienia w internetowym sklepie Wydawnictwa SBP.


Uwaga!

Informację o prenumeracie czasopism: „Bibliotekarz”, „Poradnik Biblitoekarza”, „ZIN”, „Przegląd Biblioteczny” można znaleźć na stronie: Sklep – Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Ogólnopolski portal bibliotekarski (sbp.pl)