[Zapowiedź] MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RACIBORZU

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych z raciborską biblioteką

1 marca, z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, raciborska biblioteka zaprasza na wykład online dr hab. Mariusza Mazura.

Dr hab. Mariusz Mazur ukończył politologię i historię na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Tamże uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych oraz habilitację, obecnie jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Historii UMCS. Zajmuje się szeroko pojętą problematyką Polski Ludowej, totalitaryzmu, autorytaryzmu, mechanizmami manipulacji i indoktrynacji, a także próbą opisu mentalności władzy oraz społeczeństwa. Jest autorem książek „Antykomunistycznego podziemia portret zbiorowy 1945-1956”, „Obraz nowego człowieka w propagandzie komunistycznej Polski Ludowej i PRL 1944-1956” czy „Cywilizacja komunizmu. Odmiana nadwiślańska”.

W swoich książkach proponuje nowe spojrzenie na powojenną partyzantkę – od strony mentalności jej uczestników. Docieka, jak i dlaczego tak, a nie inaczej, myśleli i działali ludzie konspirujący po wojnie.

Wykład i spotkanie autorskie z Panem Mariuszem Mazurem organizowane są przez raciborską bibliotekę w ramach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Wydarzenie online odbędzie się 1 marca 2021 o godzinie 18.00 na platformie clickmeeting pod linkiem.

Uwaga! Wydarzenie nie będzie rejestrowane – jedyną możliwością wysłuchania wykładu jest uczestnictwo w spotkaniu „na żywo”.