[Wystawa] MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BĘDZINIE

Judaica w będzińskiej książnicy

Dla Czytelników odwiedzających MiPBP w Będzinie przygotowano wystawę judaiców, które znajdują się w zbiorach biblioteki.

Judaica wg Słownika Wyrazów Obcych. Warszawa: Wydawnictwo PWN, 1997, s. 503. to określenie dla przedmiotów (rzeczy, dokumenty, rękopisy, druki) dotyczących Żydów. Literacka część wystawy przybliża i pozwala zrozumieć bogactwo żydowskiej historii, kultury i tradycji zwłaszcza na ziemiach polskich.

Szczególną uwagę zwracają zbiory poświęcone Żydom w Będzinie, Zagłębiu i okolicach, Będzin był nazywany przecież Jerozolimą Zagłębia, a mieszkańcy współtworzyli historię i kulturę naszego miasta.

Miedzy innymi z Będzina pochodzili Stanisław Wygodzki – pisarz, poeta i krytyk literacki, Samuel Cygler – artysta malarz, Rutka Laskier – zwana polską Anną Frank i wielu innych, którzy na stałe zapisali się w historii.

Wystawę można oglądać w Czytelni Głównej MiPBP w Będzinie do końca marca w godzinach otwarcia biblioteki.