[Zapowiedź] MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JAWORZNIE

Sieci w sieci. O cyberprzemocy i innych zagrożeniach. Projekt profilaktyczny

Z myślą o młodych ludziach, szczególnie narażonych na zagrożenia, jakie niesie ze sobą wirtualna rzeczywistość, Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie opracowała projekt pt. „Sieci w sieci. O cyberprzemocy i innych zagrożeniach”. Przyświecającą nam ideą było przekonanie o konieczności wsparcia dzieci i młodzieży, istotnego zwłaszcza teraz, w dobie ograniczenia dotychczasowych form kontaktów społecznych, nawet tych związanych z edukacją. Tworząc program opieraliśmy się również na naszych doświadczeniach w realizacji projektów profilaktycznych.

Agresja w Internecie nie jest nowym zjawiskiem, ale w obecnej sytuacji większej intensywności ich aktywności w sieci, przy jednoczesnym ograniczeniu możliwości nadzoru i opieki ze strony dorosłych, ryzyko jej występowania jest znacznie większe. Sprawcami zachowań klasyfikowanych jako cyberprzemoc, mogą być zarówno rówieśnicy, jak i osoby starsze.  Coraz częściej słyszymy o przypadkach zastraszania, ośmieszania, poniżania, a także psychicznego znęcania się nad jednostkami słabszymi w przestrzeni wirtualnej. Intensyfikacja zjawiska powoduje, konieczność podejmowania kolejnych prób reakcji przez różne środowiska i grupy społeczne.

Kierując znaczącą część naszej działalności w stronę dzieci i młodzieży, czujemy się zobowiązani, by włączyć się ze swoją ofertą w prowadzone programy profilaktyczne i tym samym wesprzeć, bardzo ważną dla nas grupę odbiorców, na niezwykle trudnym etapie ich życia, jakim jest dorastanie. Do udziału w projekcie zaprosimy trenerów mających wieloletnie doświadczenie w zakresie realizacji warsztatów profilaktycznych, których wiedza, a przede wszystkim znajomość problemów z jakimi borykają się młodzi ludzie, będą niezwykle pomocne w realizacji przedsięwzięcia. Szukając propozycji alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu przez młodych ludzi, z dala od niebezpieczeństw kryjących się w sieci, zwrócimy ich uwagę na korzyści i przyjemności wypływające z obcowania z literaturą.

Zaproponujemy im udział w spotkaniach autorskich, które z jednej strony traktować będą o zjawisku cyberprzemocy i uzależnieniu np. od komputera, z drugiej zaś popularyzować właściwe wzorce zachowań w życiu społecznym. W finale zarosimy mieszkańców miasta (dzieci, młodzież i dorosłych) do udziału w wieczorze naukowców w Bibliotece. To wyjątkowe popularnonaukowe wydarzenie planujemy zorganizować wspólnie z jedną ze śląskich uczelni wyższych. Celem imprezy jest zbliżenie naukowców i społeczeństwa, stworzenie okazji do spotkania, poznania się i wspólnych działań. A wszystko to w atmosferze zabawy. To także okazja na pokazanie młodym ludziom, że są ciekawsze i bardziej wartościowe sposoby na spędzenie czasu wolnego niż serfowanie po Internecie. Uczestnicy przedsięwzięcia przekonają się, że nauka jest pasjonująca oraz ciekawa.

Zadanie współfinansowane ze środków z budżetu gminy pochodzących z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Projekt jest częścią działań kampanii „Jaworzno mówi STOP cyberprzemocy”.

HEJT I INNE CHOROBY. Warsztaty profilaktyczne dla młodzieży

W ramach realizacji bibliotecznego projektu pn. „Sieci w sieci. O cyberprzemocy i innych zagrożeniach” 15 czerwca 2021 r. o godz. 12.00 przeprowadzimy warsztaty profilaktyczne, skierowane do jaworznickiej młodzieży, pt. Hejt i inne choroby.  Według prof. Jacka Pyżalskiego, agresja werbalna jest częstszym zjawiskiem wśród młodzieży niż wśród dzieci. Nienawistne słowa, jak twierdzą uczniowie, zadomowiły się w przestrzeni wirtualnej, a przez wielu traktowane są jako obojętne. Prowadzący program ma zadanie wytrącić młodych ludzi z przekonania o neutralnym znaczeniu hejtów. Spotkanie poprowadzi Anita Stachowiak – Kapitał Sensu.

NOWY W RODZINIE… O SMARTFONACH. Warsztaty profilaktyczne dla młodzieży

To, że smartfon uzależnia, to już truizm. Młodzi ludzie w sporej większości nie potrafią już bez niego funkcjonować. „Nie wyobrażam sobie życia bez smartfona. To jakby ktoś mi amputował ręce i nogi, wsadził na wózek inwalidzki i kazał skakać przez płotki” – napisała nastolatka (cytat za: raport „Młodzież a ekrany w czasie pandemii”, www.etatwsieci.pl). Można powiedzieć, bez większego ryzyka, że smartfon stał się pełnoprawnym „członkiem” rodziny – jakkolwiek tragicznie by to nie brzmiało. Pandemia wzmocniła te „relacje” młodego człowieka z światem wirtualnym w postaci smartfona. Wirtualność jest problemem w kontekście relacji międzyludzkich, coraz bardziej je wypiera. Smartfon nie nauczy niepełnoletniego człowieka kompetencji społecznych, niezbędnych do życia. Jak korzystać ze smartfona, by spełniał swe funkcje komunikatora a nie anektował do świata wirtualnego dowiemy sie w trakcie warsztatów profilaktycznych pt. „Nowy w rodzinie…. O smartfonach”, 15 czerwca 2021 r. Zajęcia, realizowane w ramach projektu „Sieci w sieci. O cyberprzemocy i innych zagrozeniach”, poprowadzi Anita Stachowiak – Kapitał Sensu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *