[Relacja] GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ORNONTOWICACH

65-lecie Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach

Zacny jubileusz świętowała Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach, która 31 maja 2021 r., w ramach obchodów 30-lecia odrodzenia Gminy Ornontowice, świętowała swoje 65-lecie.

Spotkanie, którego gospodarzem był dyrektor GBP – Marcin Wajszczyk, odbyło się w sali widowiskowej ARTerii. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m. in. przedstawiciele władz samorządowych, jednostek organizacyjnych, duchowieństwa, instytucji i organizacji społecznych, czytelnicy oraz grono obecnych i byłych ornontowickich bibliotekarzy i pracowników bibliotek z zaprzyjaźnionych placówek (w tym Biblioteki Śląskiej w Katowicach).

Jubileusz był doskonałą okazją do przypomnienia najważniejszych wydarzeń z historii GBP, ale też podkreśleniem obecnej roli i funkcji, którą biblioteka pełni w dzisiejszym świecie. Dziś nowoczesna placówka biblioteczna nie ogranicza się jedynie do gromadzenia i udostępniania zbiorów książkowych, lecz dodatkowo organizuje animacje życia kulturalnego, rozmaite kursy i szkolenia, konkursy oraz bierze czynny udział w rozmaitych programach wspierających rozwój infrastruktury i propagowanie czytelnictwa.

Miłym akcentem artystycznym, którego dawno nie mieliśmy okazji zobaczyć i wysłuchać na żywo był występ Orkiestry KWK Knurów. Jubileuszowe spotkanie odbyło się zgodnie z obowiązującymi zasadami reżimu sanitarnego.

Nadesłała: Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach