[Relacja] MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JAWORZNIE

Play-book. Warsztaty

6 września br., zebrani w Bibliotece Głównej uczestnicy warsztatów, przeszli szkolenie z zakresu tworzenia gry mobilnej. Droga wiodła od zarysu teorii, obejmującego m.in. rodzaje gier i charakterystykę użytkowników, opartą na prowadzonych statystykach, po historię tej formy rozrywki, aż do części praktycznej.

Podstawą kilkugodzinnych, kreatywnych zmagań były następujące punkty: wyznaczenie celu, określenie tematyki gry oraz ustalenie potencjalnych odbiorców. Nieoczywistą kwestią okazało się wskazanie głównego bohatera, mimo iż pierwowzór fabuły stanowiła historia Małego Księcia. Scenariusz powstawał w oparciu o schemat Josepha Campbella. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w planowanych na 29 października rodzinnych rozgrywkach, podczas których poznamy efekty zajęć.

Cykl Play-book organizowany jest w ramach realizacji trzeciej edycji projektu „Performatywna książka. Performatywna Biblioteka”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.