[Zapowiedź] GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOZACH

Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach zaprasza na 2. edycję konkursu na esej filozoficzny. Tegoroczna odsłona konkursu, zatytułowana „Człowiek na krawędzi”, koncentruje się na kondycji człowieka, jego egzystencji w obliczu zagrożeń i wyzwań współczesnego świata.

Celem konkursu jest nie tylko popularyzacja filozofii, ale także pokazanie różnego spojrzenia na człowieka i jego kondycję w dzisiejszej rzeczywistości.

Konkurs adresowany jest do osób powyżej 16. roku życia. Praca konkursowa powinna wyrażać subiektywną opinię piszącego i być przygotowana w formie pliku tekstowego o objętości od 4000 do 6000 znaków ze spacjami. Esej wraz z wypełnionym oświadczeniem uczestnika
konkursu należy przesłać do 15 października br. na adres e-mailowy: biblioteka@gbpkozy.pl lub w wersji papierowej do Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach.

Patronat na konkursem objął Wójt Gminy Kozy Jacek Kaliński. Patronat medialny sprawuje magazyn „Filozofuj!”. Szczegóły konkursu można znaleźć na stronie:
http://www.gbpkozy.pl/index.php/aktualnosci/1698-2-edycja-konkursu-filozoficznego

Nadesłała: Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach