[Relacja] MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SIEWIERZU

ZNANY SIEWIERZANIN. Ksiądz Jan Suchos – siewierski kapłan i patriota w Ameryce

W 2021 roku Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Korusiewicza
w Siewierzu otrzymała ze Stanów Zjednoczonych od Christine Kor-Aronski, dokumenty dotyczące bogatej działalności księdza Jana Suchosa. Stały się one inspiracją do przybliżenia jego postaci oraz zorganizowania wystawy, na której można zobaczyć wiele ciekawych materiałów dotyczących życia i twórczości księdza Jana Suchosa, m.in. nuty skomponowanych utworów, czy fotokopie obrazów.

Warto podkreślić, że ksiądz Jan Suchos nie szukał rozgłosu, jednak jego wszechstronna działalność przyniosła mu uznanie zarówno wśród polonii amerykańskiej, jak i Amerykanów.

Na postawie przesłanych dokumentów oraz innych materiałów źródłowych dostępnych  w siewierskiej bibliotece powstała wystawa prezentująca bogatą działalność patriotyczną, artystyczną oraz religijną księdza Jana Suchosa. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy.

Nadesłała: MGBP w Siewierzu