[Zapowiedź] ŚLĄSKI BIBLIOTEKARZ ROKU 2021

plakat

Do 28 lutego 2021 r. można nadsyłać zgłoszenia do regionalnego etapu konkursu Bibliotekarz Roku przeprowadzanego przez Zarząd Okręgu Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w Katowicach.

Zarząd Główny SBP ogłosił XII edycję Ogólnopolskiego Konkursu na Bibliotekarza Roku.  Formuła Konkursu jest otwarta. Kandydaci mogą reprezentować różne typy bibliotek, a oceniane dokonania mogą dotyczyć różnych obszarów ich aktywności zawodowej w roku 2021. Kandydatów mogą zgłaszać osoby indywidualne (pracownicy i użytkownicy bibliotek), jak też struktury i członkowie SBP oraz innych organizacji, dyrekcje bibliotek, redakcje czasopism fachowych  oraz przedstawiciele samorządów, uczelni, szkół; pod warunkiem uzyskania zgody kandydata na  udział w Konkursie.

Zgłaszając kandydaturę pracownika biblioteki w konkursie „Bibliotekarz Roku 2021” na etapie okręgowym należy pamiętać, żeprzyjmowanie wniosków trwa  od 1 lutego do 28 lutego 2022 r. 

– pełny regulamin oraz formularze wniosku dostępne są na stronie: http://www.sbp.pl/konkursy

– zgłoszenia należy nadsyłać zarówno drogą mailową jak i listownie na następujące adresy: mailowo – slaski@sbp.pl; oraz listownie – Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Katowicach, plac Rady Europy 1,  40-021 Katowice. Na kopercie prosimy zamieścić dopisek „Bibliotekarz Roku 2021”.

– pisząc wniosek należy przestrzegać zaleceń dotyczących treści i liczby znaków.

„Śląski Bibliotekarz Roku 2021” będzie zgłoszony do II etapu Konkursu, który przeprowadzi Zarząd Główny SBP do 25 kwietnia 2022 r. Wybór Laureata nastąpi na podstawie rankingów zwycięzców I etapu zestawionych przez kapituły okręgowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *