[Relacja] BIBLIOTEKA ŚLĄSKA

21 października 2022r. zorganizowała Seminarium dla bibliotekarzy o programie Erasmus+. Zaproszono prelegentów ze środowiska bibliotekarskiego oraz organizacji pozarządowych współpracujących z bibliotekami publicznymi. Bibliotekarze coraz częściej interesują się możliwościami programu Erasmus+, interesuje ich jak wygląda proces rekrutacji i realizacji oraz jakie inne działania mogły zrealizować biblioteki. Dzięki organizacji seminarium można było zebrać wszystkich zainteresowanych pisaniem projektów oraz tych, którzy już
mają w tym doświadczenie. Termin tego wydarzenia – połowa listopada pozwoliła przedstawić
najważniejsze informacje o aplikacji i zasadach programu przed wnioskowaniem.

Uczestniczyło w niej 33 uczestników pracujących w 18 bibliotekach publicznych woj. śląskiego. Byli to dyrektorzy i koordynatorzy projektów edukacyjnych w bibliotekach. Zaproszenie na seminarium wysłano do 168 bibliotek publicznych w woj. śląskim. Celem spotkania było przedstawienie założeń programu Erasmus+, przykładowych projektów oraz wskazówek jak aplikować o granty. Program seminarium zawierał wystąpienia przybliżające zagadnienia ogólne związane z programem Erasmus, doświadczenia z prowadzenia projektów w sektora współpracy partnerskiej, edukacji osób dorosłych i wolontariatu europejskiego. Prelegentami byli pracownicy sektora organizacji pozarządowych, dyrektorzy i koordynatorzy projektów w bibliotekach publicznych.

Prezentację wprowadzającą pt. „Program Erasmus+ podstawowe informacje” wygłosił Maciej Malik, reprezentant stowarzyszenia „Klaster Innowacji Społecznych”, regionalnego
przedstawiciela projektów Erasmus w woj. śląskim. Następnie Agnieszka Koszowska z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego podzieliła się doświadczeniami ze współpracy z bibliotekami zagranicą w programie partnerstw strategicznych. Kolejne prezentacje zostały wygłoszone przez pracowników bibliotek publicznych.

Aleksandra Zawalska-Hawel, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach, opowiedziała o prowadzonych projektach edukacyjnych dotyczących wielokulturowości i migracji ludności
w żorskiej książnicy oraz wolontariacie europejskim. Uczestnicy mobilności z Biblioteki Śląskiej wyjaśnili jak wyglądał job-shadowing w bibliotekach szwedzkich, udział w kursie językowym i specjalistycznym. Seminarium zakończyła prezentacja koordynatora „Erasmus + Bibliotekarze = Nowe technologie”, Magdaleny Gomułki o praktycznych aspektach aplikowania i prowadzenia projektu.

Uczestnikom seminarium zapewniono ciepły poczęstunek i komplet materiałów promocyjnych.

Program seminarium

11:00 – 11:05Powitanie
11:05 – 12:00Program Erasmus+: podstawowe informacje , Maciej Malik, Klaster Innowacji Społecznych
12:00 – 12:15Projekty międzynarodowe: doświadczenia Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego /prezentacja online/ Agnieszka Koszowska
12:15 – 12:35Działania międzynarodowe Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach Aleksandra Zawalska-Hawel
12:35 – 13:00Przerwa
13:00 – 13:30Doświadczenie uczestników „Erasmus + Bibliotekarze = Nowe Technologie” z Biblioteki Śląskiej Zuzanna Baron, Sara Nowicka, Stanisław Korfanty, Ryszard Latusek
13:30 – 14:00Wskazówki praktyczne pisania wniosku dla bibliotekarzy Magdalena Gomułka

Seminarium dla bibliotekarzy jest organizowane dzięki projektowi „Erasmus + Bibliotekarze = Nowe Technologie” realizowanym przez Bibliotekę Śląską w Katowicach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *