[Relacja] BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY ŁAZY

Waśnie i miłość, czyli Narodowe Czytanie 2023

„Wszystko na świecie jaśniało, kwitło, pachniało, śpiewało. Ciepło i radość lały się z błękitnego nieba i złotego słońca…” – tymi wersami powieści Elizy Orzeszkowej rozpoczęła przedstawianie nadniemeńskiej przyrody lokalna twórczyni Lidia Kałuzińska, wprowadzając uczestników tegorocznego Narodowego Czytania w klimat panujący w Grodzieńszczyźnie lat 80. XIX wieku.

Słowa te oddawały również aurę, jaka panowała dziś na placu przy fontannie w Łazach, gdzie o godzinie 11:00 zgromadzili się mieszkańcy gminy Łazy i uczniowie tutejszych szkół, by po raz kolejny włączyć się w ogólnopolską akcję promującą czytelnictwo i bogactwo klasyki rodzimej literatury, odbywającą się od 2012 roku pod patronatem Pary Prezydenckiej.


Dyrektor Biblioteki Publicznej w Łazach Bogusława Serzysko powitała jej wszystkich uczestników i przybliżyła pokrótce oś wydarzeń powieści „Nad Niemnem” – mezalians krewnej Korczyńskich, Justyny Orzelskiej z zagrodowym szlachcicem, Janem Bohatyrowiczem oraz tło poszczególnych historii i wydarzeń, przedstawianych we fragmentach przez lektorów.
W prezentowanych z wielkim zaangażowaniem i pasją tekstach z wątkiem romansowym splatał się konflikt między dworem Korczyńskich a zaściankiem Bohatyrowiczów, który na kolejnych kartach powieści był zaogniany, pogłębiając przepaść dzielącą oba stany. Lidia Kałuzińska namalowała słowem aurę panującą nad niebieską wstęgą Niemna, by uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Łazach, Szkoły Podstawowej nr 3 w Łazach oraz Zespołu Szkół im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach mogli płynnie przejść do opowieści o pierwszym spotkaniu Marty, Justyny i Janka oraz historii rozterek właściciela Korczyna – Benedykta.

Uczestnicy wydarzenia udali się z nimi na przyjęcie imieninowe Emilii Korczyńskiej, odbyli spacer po zaścianku wraz z Justyną, wyruszyli do grobu Jana i Cecylii, poznali poglądy Witolda, wysłuchali kłótni chłopów i szlachty, dowiedzieli się jak na ludzi wpłynęło powstanie, szli przez korczyńskie ścierniska, by zawitać na weselu w Bohatyrowiczach. Byli również świadkami narodzin romantycznej miłości oraz waśni między ojcem i synem, panem i chłopem, by w finale dotrzeć do pojednania między zwaśnionymi stanami.


Dziękujemy wszystkim prezentującym teksty i słuchaczom oraz Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Łazach za wsparcie techniczne, bez którego treści skreślone przez Elizę Orzeszkową w „Nad Niemnem” nie wybrzmiałyby tak donośnie w przestrzeni miejskiej.
Do zobaczenia za rok!

Nadesłała: Bogusława Serzysko, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łazy