[Zapowiedź] BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY ŁAZY

Emocje mają moc! – projekt dla przedszkolaków

Jesień w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Łazach rozpocznie się pod znakiem projektu „Emocje mają moc – cykl edukacyjnych spotkań warsztatowych dla dzieci w wieku 4-6 lat i ich rodzin” dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie „Partnerstwo dla książki 2023”.

Działanie skierowane jest do dzieci i rodziców. Zaprzyjaźnimy się w nim z czytaniem i emocjami, budując dziecięcą siłę i wiarę w siebie. W jego ramach zaplanowaliśmy współpracę z wszystkimi przedszkolami gminy Łazy. Poszczególne przedszkola będą miały możliwość zadeklarowania do udziału w zaplanowanej przez bibliotekę podróży przez krainę emocji wskazanej grupy przedszkolnej. Zakładamy udział w zadaniu około 180 przedszkolaków w wieku 4-6 lat. Projekt rozpoczniemy od zaangażowania w niego dorosłych, bez których proces zamiany przedszkolaka w późniejszego aktywnego czytelnika nie byłby możliwy. Dla rodziców i osób pracujących z dziećmi zrealizujemy wykład „Emocjonalne potyczki” z psychologiem dziecięcym dr Aleksandrą Piotrowską, który odbędzie się 25 września 2023 r.

Później przejdziemy do procesu oswajania emocji: w miesiącach wrzesień – listopad bibliotekarze będą odwiedzać przedszkola, prowadząc cykl 6 warsztatów z różnymi rodzajami książek dla przedszkolaków „Bajka na ratunek” poświęconych uczuciom i emocjom (wśród nich m.in.: złości, wstydowi i dumie), w których połączą treści literackie, rozmowę i działanie twórcze, by rozwijać dziecięce umiejętności wyrażania uczuć i tworzenia pozytywnego obrazu siebie.

W przedszkolach zorganizowane zostaną spotkania z pisarką tworzącą książki dla najmłodszych Ewą Stadtmüller, podczas których będzie można nabyć książeczki z autografem.

W listopadzie w Bibliotece w Łazach zainstalujemy piękną, emocjonalną wystawę i zaprosimy do jej odwiedzenia rodziców i dzieciaki. Podsumowaniem zadania będzie listopadowe spotkanie autorskie z Tiną Oziewicz i Aleksandrą Zając, w trakcie którego  wspólnie z najmłodszymi odwiedzimy świat emocji i zajrzymy za kulisy tworzenia wielokrotnie nagradzanych książek dedykowanych przedszkolakom.

Przed nami kilka miesięcy pracy z wieloma uczuciami i książkami, w trakcie których będziemy zaszczepiać miłość do książek i pielęgnować sprawne wyrażanie emocji.

Nadesłała: Bogusława Serzysko, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łazy

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”