czasopismo

[Zapowiedź] Lutowe wydania „Bibliotekarza” i „Poradnika Bibliotekarza”

Biblioteczna prasówka

stowarzyszenieZachęcamy do lektury najnowszych wydań „Bibliotekarza” i „Poradnika Bibliotekarza”. O czym warto przeczytać piszemy poniżej.czasopismo„Bbliotekarz” – tematy miesiąca:

Tematy miesiąca:

 • deregulacja/degradacja, czyli co dalej z rozwojem zawodowym bibliotekarzy
 • systemy informatyczne w bibliotekach szkolnych
 • Józefina Juna Szelińska – muza – bibliotekarka
 • Viral w bibliotece
 • Regionalna Biblioteka Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej
 • wileńskie książnice
 • bibliotekarze na Festiwalu
 • stanowiska i kwalifikacje pracowników bibliotek
 • ustawa o prawie autorskim po nowelizacjach
 • obowiązki biblioteki po nowelizacji przepisów o ochronie danych osobowych

Polecamy teksty:

 • dr Małgorzata Całka, Deregulacja/degradacja, czyli co dalej z rozwojem zawodowym bibliotekarzy – autorka przedstawia stan prawny po wprowadzeniu w 2013 r. ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. W świetle tych przepisów bibliotekarze przestali być grupą zawodową, od której wymaga się specjalistycznego przygotowania/wykształcenia i wysokich kwalifikacji zawodowych. M. Całka proponuje kilka modeli związanych z opracowaniem kryteriów oceny osiągnięć zawodowych bibliotekarzy oraz wypracowania przez środowisko bibliotekarskie spójnych, przejrzystych oraz porównywalnych zasad
  zatrudniania i awansowania bibliotekarzy,
 • w dziale „Prawo biblioteczne” zostały zawarte Stanowiska i kwalifikacje pracowników bibliotek Rafała Golata, który omawia zasady zatrudniania pracowników bibliotek. Bolesław Howorka prezentuje z kolei wybrane aspekty Ustawy o prawie autorskim po nowelizacjach

okładkaRedaktor naczelna „Poradnika Bibliotekarza” poleca:

 • Historia i charakterystyka komiksu 

Jak pisze Sarah Skumanov „obecnie komiksy w znacznym stopniu oddziaływują na światową kulturę popularną”. Po historie obrazkowe sięga coraz więcej fanów. Na ich podstawie powstają filmy, zabawki, gry komputerowe. Warto zatem zaznajomić się z istotą, rozwojem komiksu i jego odmianami. Dla bibliotekarzy ważne są informacje o największych wydawnictwach komiksowych na świecie.

 • Regionalizm w działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Puławach

Tekst przedstawia ofertę PBP w Puławach w zakresie działalności regionalnej. Zbiory regionalne udostępniane są wyłącznie prezencyjnie, a fundusze na ich gromadzenie pochodzą z różnych źródeł. Na uwagę zasługują działania edytorskie biblioteki. Czytelnik ma możliwość poznania najważniejszych publikacji puławskiej książnicy. Ważnym zadaniem biblioteki jest opieka nad bibliotekami powiatu puławskiego, inicjatywy kulturalno-oświatowe i doskonalenie bibliotekarzy.

 • Edward Kuntze (1880-1950) bibliotekarz integralny. Cz. 1

Hanna Łaskarzewska przedstawia sylwetkę Edwarda Kuntzego, siódmego prezesa Związku Bibliotekarzy Polskich. Jego życie i bogata działalność, nie tylko w zakresie bibliotekarstwa, zasługuje na szczegółowe omówienie. Związki Kuntzego z bibliotekarstwem mają miejsce od 1906 r., kiedy objął on stanowisko dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej, a w 1927 r. już jako prezes związał się z ogólnopolską organizacją zawodową bibliotekarzy. Czytelników „PB” zachęcam do prześledzenia losów Edwarda Kuntzego – ukazanych na tle istotnych wydarzeń pierwszej połowy XX w.

 • Gry planszowe w pracy nowoczesnego bibliotekarza

Zakres gromadzonych przez biblioteki zbiorów stale się poszerza. W ramach oferty kulturalnej i edukacyjnej czytelnicy biblioteki mogą coraz częściej skorzystać w jej pomieszczeniach z gier planszowych. Grzegorz Woźniak, na bazie czteroletniej praktyki, zapoznaje czytelnika z problematyką „planszówek”, rodzajami gier, sposobami wyboru gier do biblioteki, podpowiada gdzie można znaleźć informacje nt. gier. Autor zwraca uwagę na gry „specjalnego przeznaczenia” wykorzystywane w edukacji.

 • Zwiedzamy biblioteki

Cyberiada. Filia nr 7 Biblioteki Elbląskiej im. C. Norwida – metamorfoza filii bibliotecznej, nowa aranżacja nawiązująca do powieści St. Lema.

Ponadto w numerze: o 19. Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie, wydawnictwie Mamania, prezentacja książek zawodowych, materiały środowiskowe i metodyczne, felieton Emeryka.

Więcej informacji na stronie SBP.