zajęcia

[Relacja] MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WIŚLE

Wakacyjna Akademia Kultury w Wiśle

zajęciaW Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle od 29 czerwca 4 sierpnia 2016 roku odbywały się wykłady w ramach tegorocznej edycji Wakacyjnej Akademii Kultury. Doskonali prelegenci w trzy letnie czwartki gromadzili znaczne grono słuchaczy, ale wakacyjna akademia to nie tylko wykłady. Spotkaniom towarzyszą wystawy tematyczne, które można zwiedzać przez całe lato.

Wykład pierwszy „Jan Hus – 600 lat później” 29 czerwca wygłosiła Anna Radwan z Czeskiego Centrum w Warszawie. Przy tej okazji otwarto wystawę poświęconą życiu i działalności Jana Husa (1370-1415), który dla Czechów pozostaje postacią z panteonu narodowego, bohaterem walki o niezależność państwową, a także symbolem czeskiej tożsamości.

wykładW klimacie polsko-czeskim utrzymany był także drugi wykład, który wygłosił prof. dr hab. Zbigniew Greń, pochodzący z Brennej dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Temat „Język polski i język czeski – tysiąc lat sąsiedztwa” okazał się niezwykle interesujący. Słuchacze dowiedzieli się m.in. co polszczyzna zapożyczyła z języka czeskiego w okresie od średniowiecza po wiek XVI, a co oddaliśmy sąsiadom w wieku XIX.

wykładPrawdziwy tłum przyciągnął prof. Daniel Kadłubiec z Zaolzia, który mówił na temat gwar Śląska Cieszyńskiego, co stanowiło doskonałe wprowadzenie do rozpoczynającego się właśnie w Wiśle Tygodnia Kultury Beskidzkiej. W temacie „Gwara jako język ocalenia narodowego” Profesor przedstawił uwarunkowania cieszyńskiej kultury ludowej, jej specyfikę i bogactwo, przede wszystkim widoczne przez pryzmat języka – gwary, która tworzy odmienny językowy obraz świata.

wykładOstatniemu wykładowi towarzyszyła druga wystawa zatytułowana „Śląsk Cieszyński w grafice”. Biblioteka zaprezentowała tu swoje zbiory zgromadzone w dziale sztuki, mianowicie zawartość tzw. tek drzeworytniczych. Na ekspozycji znalazły się opublikowane w tej formie reprodukcje prac Jana Wałacha, Pawła Stellera i Bogusława Heczki.

Na kolejne wykłady i wystawy zapraszamy za rok. Do zobaczenia w Wiśle!

Nadesłała: Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle