wykład

[Relacja] KSIĄŻNICA BESKIDZKA W BIELSKU-BIAŁEJ

KONFERENCJA W KSIĄŻNICY BESKIDZKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ                                               „HENRYK SIENKIEWICZ – PISARZ (NIE?) ZNANY”

konferencjaW dniu 17.10.2016 r. w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej zorganizowano konferencję „Henryk Sienkiewicz-pisarz (nie?) znany” mającą na celu przybliżenie życia i twórczości, jednak w nowoczesnym aspekcie myśli, jednego z najwybitniejszych pisarzy w dziejach literatury polskiej.

Konferencję  otwarto projekcją  filmu „Narodowe czytanie.  Henryk  Sienkiewicz:  Quo vadis” z dnia 3.09.2016r w Bielsku-Białej. Następnie zaproszonych gości powitał Dyrektor Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej, Bogdan Kocurek.

Obrady rozpoczął prof. Ryszard Koziołek – historyk literatury z Uniwersytetu Śląskiego, którego wykład „Kto zabił Sienkiewicza?” ukazał twórczość pisarza w aspekcie jego ostrożności politycznej w okresie I wojny światowej. Henryk Sienkiewicz zmarł na atak serca w 1916 r. i nie wiadomo, czy była to śmierć z przyczyn naturalnych, czy też ktoś z grona mu nieprzychylnych pomógł w jego uśmierceniu.

Prof. Koziołek odpowiedział na tytułowe pytanie „Kto zabił Sienkiewicza?”. Otóż zabójcami jesteśmy my,  czytelnicy, gdyż nie potrafimy dostrzec istoty patriotyzmu w jego twórczości. Widzimy jedynie akcenty przygodowe czy humorystyczne, a nie zaangażowanie artysty w sprawy społeczno-polityczne, na które powinniśmy zwrócić uwagę młodemu pokoleniu odbiorców.

wykład

Kolejnym wykładem zatytułowanym „W krainie złota i gdzie indziej”, kultowy bielski nauczyciel –  polonista, laureat licznych nagród literackich, Krzysztof Płatek, podjął temat podróży pisarza skupiając się głównie na jego pobycie w Ameryce Północnej. Próby  asymilacji  na obczyźnie, w nowym środowisku, nie powiodły się pisarzowi. Praca fizyczna na  farmie, choć  opisywana
z humorem, przerosła możliwości Sienkiewicza, który, po krótkim pobycie w USA, powrócił do kraju.

W obradach udział wzięli także pracownicy Zbiorów Specjalnych Książnicy Beskidzkiej.  Kierownik działu Urszula Szabla oraz Marcin Twardzik zaprezentowali najstarsze i najciekawsze książki i czasopisma, które ukazały się przed 1945 rokiem i dotyczyły twórczości Henryka Sienkiewicza.

Wystąpienia konferencyjne zamknął prof. Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, dr hab. Ireneusz Gielata. Wykład pt.”Testament Sienkiewicza- w stulecie śmierci pisarza” oscylował wokół „latawców”, czyli zapisanych tekstem historycznym powieści unoszących się na przestrzeni lat i stanowiących spadek po pisarzu dla kolejnych pokoleń. Henryk Sienkiewicz zaczerpnął motyw „latawców” z powieści dickensowskich. Symbolizują one oderwanie się od rzeczywistości, oddanie się marzeniom i wiarę w lepsze jutro.

Konferencję zamknął i podsumował Dyrektor Książnicy Beskidzkiej Bogdan Kocurek dziękując wykładowcom za cenną lekcję z historii literatury a uczestnikom za aktywną obecność.

Imprezą towarzyszącą konferencji była wystawa z kolekcji Działu Zbiorów Specjalnych Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej pt.” Świat opisywany przez Henryka Sienkiewicza”.

Nadesłała: Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej