[Zapowiedź] MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SOSNOWCU

      62. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje miejskie

plakatWydział Kultury i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu informują, że Regionalny Instytut Kultury w Katowicach, wzorem lat ubiegłych, organizuje 62. edycję Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i osób dorosłych.  

W trosce o zachowanie wysokiego poziomu imprezy, Wydział Kultury i Komunikacji Społecznej oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu podjęli się organizacji eliminacji na szczeblu miejskim, które zostaną przeprowadzone  w sobotę 18 marca 2017 roku o godz. 10:00 w Miejskim Klubie im. Jana Kiepury w Sosnowcu przy ul. Będzińskiej 6.

Karty zgłoszeń należy dokładnie i poprawnie wypełnić oraz złożyć do dnia 10 marca 2017 r. do godz. 15:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego, w Dziale Instruktażu i Promocji przy ulicy Teatralnej 9 (III piętro, pokój 312) lub przesłać na adres e-mail beata.szymczak@biblioteka.sosnowiec.pl (skan karty uczestnika z podpisem). Ponadto, uczestnicy eliminacji zobligowani są do wejścia na stronę internetową: www.rok.katowice.pl, stworzoną przez RIK Katowice w ramach 62. OKR, w celu monitorowania wszelkich informacji dotyczących przebiegu poszczególnych eliminacji na szczeblu regionalnym oraz zapoznania się z ważnymi komunikatami dotyczącymi terminów przesłuchań itp.. Informacji na temat eliminacji miejskich udziela Pani Beata Szymczak – nr tel. 32 266-43-76, e-mail beata.szymczak@biblioteka.sosnowiec.pl

Laureaci eliminacji miejskich 62. OKR wezmą udział w eliminacjach regionalnych. Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniach 10-12 kwietnia 2017 roku od godz. 10:00 w Teatrze „Korez” w Katowicach.

Organizatorzy zapewniają odpowiednie warunki techniczne do przesłuchań.

18 marca 2017 rok, godz. 10:00

Miejski Klub im. Jana Kiepury w Sosnowcu ul. Będzińska 6

Regulamin i karty zgłoszeń do pobrania na stronie www.biblioteka.sosnowiec.pl