[Zapowiedź] BIBLIOTEKA ŚLĄSKA W KATOWICACH

Z cyklu Wszechnica – wykład prof. dr hab. Adrienne Körmendy

plakatPolska Akademia Umiejętności – Stacja Naukowa w Katowicach i Biblioteka Śląska zapraszają na spotkanie z cyklu Wszechnica w dniu 26 kwietnia 2016 r. o godz. 17.00. W programie: wykład prof. dr hab. Adrienne Körmendy „Polska – Węgry – Tysiąc lat państwowości. Tysiąc lat wspólnej granicy. Tysiąc lat przyjaźni”. Spotkanie poprowadzi dr hab. Zygmunt Woźniczka.

prof. dr hab. Adrienne Körmendy – urodziła się w Külsővat na Węgrzech. Jest absolwentką Uniwersytetu im. Eötvösa Loránda w Budapeszcie. Stopień kandydata nauk historycznych (1973) oraz doktora (1986) uzyskała na Węgrzech, a habilitację w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego (1986). Zajmowała się głównie historią osadnictwa w Środkowej Europie w wiekach średnich, szczególnie osadnictwem niemieckim i na prawie niemieckim. W latach 1990–2004 była pracownikiem węgierskiego MSZ w służbie dyplomatycznej w Warszawie. Od tego czasu interesuje się również zagadnieniami geopolitycznymi regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Prowadziła wykłady z zakresu historii Węgier i stosunków międzynarodowych w Katedrze Hungarystyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.  Od 2014 r. jest konsulem generalnym Węgier w Krakowie.