[Konkurs] MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W TYCHACH

Youtube Konkurs czytelniczo-filmowy w tyskiej Bibliotece

Młodzi filmowcy, youtuberzy i miłośnicy sztuki filmowej mają okazję do zaprezentowania swojego talentu i pasji w I edycji konkursu „Daj suba” organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Tychach. Konkurs trwa od 9 stycznia, skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i średnich, nie tylko z naszego miasta, i polega na nagraniu własnej wideorecenzji wybranej książki o dowolnej tematyce. Film powinien trwać maksymalnie 3 minuty, poza tym twórcy mają pełną swobodę co do formy, gatunku, techniki i wyboru książki. Teledysk, vlog, wywiad, reportaż, animacja itd. – wszystko zależy od inwencji twórczej młodzieży. Oceniane będą przede wszystkim kreatywność, pomysł, treść;w dwóch grupach wiekowych – uczniowie gimnazjów i uczniowie szkół średnich. Spośród nadesłanych prac konkursowych, jury wyłoni laureatów, którym zostaną przyznane nagrody rzeczowe. Dodatkową nagrodą dla wyróżnionych przez jury recenzji, będzie umieszczenie ich na stronie internetowej www.mbp.tychy.pl, na kanale YouTube oraz profilu Facebook MBP Tychy (nagrodzeni i wyróżnieni twórcy, którzy zgłosili na konkurs prace w formie linku, będą musieli dostarczyć film na komputerowym nośniku danych w formie pliku wideo).

Prace w formie linku, pliku wideo lub zapisany na komputerowym nośniku danych można składać osobiście, listownie lub mailowo na adres: Biblioteka Główna Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach, Dział Muzyczny i Książki Mówionej, 43-100 Tychy, al. Piłsudskiego 16 z dopiskiem „Konkurs „Daj suba””,dzialmuzyczny@mbp.tychy.pl.

Do utworu należy dołączyć następujące informacje: imię i nazwisko, wiek autora oraz adres i telefon. W przypadku grup szkolnych dane osobowe oraz kontaktowe opiekuna, nauczyciela.

Zgłoszone recenzje nie mogą brać udziału w innych konkursach, ani być wcześniej publikowane.

Termin nadsyłania filmów upływa 31 marca br., do konkursu można zgłosić maksymalnie 3 utwory.

Wręczenie nagród wyłonionym laureatom nastąpi w siedzibie Biblioteki Głównej MBP Tychy przy al. Piłsudskiego 16, 12 maja 2017 r. o godzinie 16:00.

Patronat medialny nad konkursem objęły także TVP Katowice, Tygodnik Echo, Tygodnik Nowe Info.