wystawa

[Wystawa] KSIĄŻNICA BESKIDZKA W BIELSKU-BIAŁEJ

Wyspiański – artysta wszechstronny

OKLADKADział Zbiorów Specjalnych Książnicy Beskidzkiej przygotował wystawę towarzyszącą Narodowemu Czytaniu „Wesela” Wyspiańskiego. Otwarcie miało miejsce 2 września podobnie jak Narodowe Czytanie, które odbyło się w Bielsku-Białej w formie inscenizacji wykonanej przez bielskich aktorów, również zorganizowanej przez Książnicę.

Wystawa prezentuje najcenniejsze zbiory Książnicy związane ze Stanisławem Wyspiańskim oraz plansze przybliżające życie i twórczość artysty. Zbiory książkowe zostały podzielone na trzy kręgi tematyczne: Wyspiański jako artysta plastyk, prace z zakresu teorii oraz krytyki literatury (również przedwojenne) poświęcone dorobkowi Wyspiańskiego oraz najstarsze wydania dramatów pisarza. W tej ostatniej grupie na szczególną uwagę zasługuje wydanie „Wesela” z 1903 r. oraz pierwodruki: „Bolesław Śmiały” (1903 r.), „Powrót Odysa” (1907 r.) i „Wyzwolenie” (1903 r.).

plakaty

Antyramy natomiast prezentują okoliczności powstania „Wesela”, dorobek malarski artysty, Kraków jako miasto Wyspiańskiego oraz poświęcone artyście artykuły jubileuszowe z prasy międzywojennej znajdującej się w zbiorach Książnicy Beskidzkiej. Wystawa będzie udostępniana filiom Książnicy Beskidzkiej oraz zainteresowanym bibliotekom z powiatu bielskiego.

wystawa

Nadesłała: Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej