[Wystawa] MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ZAWIERCIU

Wystawa „Świat obok nas” – Tradycje i obrzędy województwa śląskiego

SPOTKANIEZapraszamy do Pałacyku Szymańskiego na wystawę „Świat obok nas”, ilustrującą współczesną obrzędowość doroczną na terenie województwa śląskiego. Autorem wystawy jest Robert Garstka, fotograf Regionalnego Instytut Kultury w Katowicach, a wystawa stanowi pokłosie jego kilkuletniej fotograficznej i etnograficznej pracy badawczej, tropiącej i okrywającej dla nas to, co choć znajduje się blisko nas, nie zawsze i nie do końca jest nam znane. Na swoich fotografiach uwiecznia zwyczaje i obrzędy przede wszystkim te, które zwane są przez etnografów dorocznymi. Wystawa powstała w ramach projektu „Regionalny Wirtualny Album Obrzędowy”, realizowanego przez Regionalny Instytut Kultury w Katowicach. Prezentuje między innymi obrzędy związane ze Świętami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem, Dziady Noworoczne, Pastuszki, żywe szopki, Misinki, Turki, procesje Mikołaja, a przede wszystkim fotografie zanikających obrzędów, rytuałów i tradycji, które niegdyś były silnie związane z życiem codziennym mieszkańców naszego regionu.

spotkanie

Nadesłała: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Zawierciu